Ohlášky – 30.9.2012

Čtení: Iz 11,1-9  |  Text: Mk 1,9-13  |  Písně: 166 (1); 72 (1-5); 371; 327; 645; 487  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka: 1.184,-  |  Účast: 49/2

 

V pátek se zde konalo pohřební rozloučení s panem Ladislavem Skalským, který zemřel ve věku 91 let.

 

V 10.45 hodin budou bohoslužby v Horním Jelení s připomenutím 50. výročí otevření nově opravené modlitebny. Sloužit tam bude br. far. Daniel Ženatý.

 

Sbor přijal při příležitosti svatby Jany a Tomáše Plchových dar ve výši 5000 Kč. Rodiny Benešova a Plchova děkují za všestrannou podporu a pomoc členů sboru při svatbě.

 

Děkujeme také všem vám, kdo jste pomáhali při seniorátní akci Setkání generací minulou neděli, za donesení a přípravu pohoštění, za pomoc při úklidu atp.

 

Mládež je tento víkend na Sjezdu nejen evangelické mládeže v Šumperku. Tématem sjezdu je „Čas a jeho naplnění“. Náš sbor hradí mladým členům našeho sboru účastnický poplatek, jsme rádi, že se těchto akcí církve účastní.

Dnes a příští neděli můžeme dát svůj dar do pokladničky – domečku vzadu u sluchátek. Je to sbírka na úhradu těchto výdajů mládeže.

 

V týdnu se budou konat tato shromáždění:

Ve středu ve 14.45 hodin se koná na faře biblická hodina pro děti.

Ve čtvrtek 4.10. se konají bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka v 15 hodin. Vykoná je br. far. Daniel Ženatý.

V 17.00 hodin je biblická hodina pro dospělé

a v  19 hodin bude první setkání rukodělného kruhu , opět po prázdninách.

Byl podán návrh, aby se začátek biblické hodiny posunul na pozdější hodinu. Potřebujeme tedy nyní zjistit, jestli by byl širší zájem o posunutí začátku biblické na 18:00. Vzadu na nástěnce je vyvěšena tabulka se dvěma sloupci, jeden je nadepsán 17 hod, druhý 18 hod. Zájemce o biblickou hodinu prosíme, aby zapsali své jméno do sloupce pod čas, který jim více vyhovuje.

Pozor: změna termínu setkání konfirmandů! Schůzka konfirmandů se koná v pátek od 14:30 hod.

 

Obdrželi jsme pozvání na instalaci nových farářů ve sborech našeho seniorátu.

Dnes ve 14 hodin se koná instalace farářky Hany Schusterové ve sboru v Chocni.

V neděli 7. října v 15 hodin bude mít instalaci bratr farář Václav Hurt ve sboru v Litomyšli.

V neděli 14. října v 15 hodin se koná instalace br. faráře Marka Feigla v Opatovicích.

 

V našem sboru v Pardubicích budeme mít instalaci našeho druhého bratra faráře Františka Plecháčka v neděli 21. října, odpoledne ve 14.30 hodin.

Tuto neděli budeme mít sborový den. Je to také neděle Díkčinění s vysluhováním večeře Páně. Všichni členové sboru obdrží pozvánku.

 

Druhý říjnový víkend od pátku 12. do neděle 14. října se uskuteční setkání „třicátníků“ a rodičů s malými dětmi v Herlíkovicích.

 

V sobotu 13. října od 10 hodin se koná na naší faře seminář Historické společnosti VERITAS na téma Církev bez restitucí – křesťanské svědectví budovatelů tolerančních sborů z roku 1782“. Přednášet bude doc. PhDr. Eva Melmuková.

 

V jednom z následujících dílů pořadu ČT „Uchem jehly“ vystoupí jako host farářka sestra Irenka Škeříková. Bude tam hovořit o svém životě, farářování, zpívání i o své nemoci a jak se s ní vyrovnat. 

Pořad bude vysílat ČT2 v neděli 7. října v 15.30.

 

Nyní po bohoslužbách jsme všichni zváni na kávu nebo čaj na faru

 

Tento příspěvek napsal/a dne 30.09.2012 v rubrice Ohlášky.