Ohlášky – 30.8.2009

Čtení: Žalm 97 | Text: Mt 18,23-32 | Písně: 161; 138; 219; 688; 618; 673 | Kazatel: Daniel Ženatý | Účast: 75/2 | Sbírka: 2.349,-
Děkujeme všem – pastorační pracovnici, bratru faráři, konfirmandům, mládeži za přípravu dnešních bohoslužeb.

Po bohoslužbách se sejdou u varhan zpěváci k nácviku písně pro konfirmační slavnost. Slavnost se koná 20.září.

Včera začal pobyt důchodců v Chotěboři, účastní se jej i několik bratří a sester z našeho sboru.

Bratr farář jede dnes odpoledne do Holic a Horního Jelení, kde se konají bohoslužby.

Od čtvrtka se opět koná biblická hodina. Začátek je v 17 hodin (namísto 17:30). Prosíme, abyste se změnou počítali. BH ve čtvrtek v 17 hodin.

V pátek se sejde ke svému prvnímu setkání po prázdninách mládež v 18.00

Příští neděli – první v měsíci – bude sbírka věnována na SF našeho sboru.

Příští neděli jedeme na sborový výlet. Cílem je kolínská řepařská drážka
Odjezd je autobusem v 11 hodin od kostela.
Cestou navštívíme v 11,30 románský kostelík sv. Jakuba v obci Jakub.
V 13,00 zámek Kačinu- zde je na výběr prohlídka zemědělského muzea nebo oběd v restauraci
V 15,30 pak kolínská řepařská drážka, turistická atrakce pro malé i velké.
V autobuse je ještě…. volných míst, které je dobré zaplnit.
Napište se vzadu v kostele a využijte této možnosti ke společným zážitkům.
Dotazy zodpoví Vlastimil Janouch a Václav Šíblo.

Připomínáme, že oběd na výletě není organizován. Je možný místo prohlídky na zámku Kačina.

Setkání starší generace a schůze staršovstva se budou konat v úterý 8.září, tj. od úterý za týden.

Pozdravuje nás všechny sestra Ditrichová, která nyní bydlí u rodiny své dcery v Pelhřimově.

V chodbě na faře jsou instalované nové fotografie z různých sborových akcí, které připravila sestra Daniela Ženatá. Stojí za to se na ně podívat. Sestře Ženaté děkujeme.

Děkujeme těm, kdo v dobách prázdnin pomáhali s úklidem sborových budov a zastupovali pastorační pracovnici Pavlu Queisnerovou v kanceláři a při bohoslužbách.

Vítáme všechny hosty v našem shromáždění a zveme na kávu a čaj na faru a zahradu.

Tento příspěvek napsal/a dne 30.08.2009 v rubrice Ohlášky.