Ohlášky 30. 6. 2019

Čtení: Lk 7,36-50 Sbírka:  
Text: Lk 7,18-35 Účast:  
Písně: 429, 637, 510, 672, 182, 648 VP:  
Kazatel: Jakub Malý  

Děkujeme bratru Jakubu Malému za jeho službu při dnešních bohoslužbách.

Bratr Jakub Malý je seniorátním farářem v Pražském seniorátě. Přejeme mu hodně Božího požehnání do další služby.

Děkujeme Pavlíně Junové a Ondřeji Srbovi za pořízení clavinovy do našeho kostela. Minulou neděli byla clavinova uvedena do provozu. Bude sloužit jako další doprovodný nástroj, který bude možné použít např. při rodinných bohoslužbách, při koncertech, svatbách nebo při nácviku písní z nového zpěvníku a tak podobně.

Děkujeme také Tomáši Voltrovi za zajištění nových mikrofonů u stolu Páně a na kazatelně. 

Začínají prázdniny a dovolené – přejeme dětem i všem vám pěkné léto, dobrý odpočinek a načerpání nových sil.

Na nástěnce je tabulka zajištění služeb při bohoslužbách o prázdninách. Prosíme, napište se na službu 1. čtení, donesení květin na stůl Páně i přípravu kávy a čaje po bohoslužbách. 

Sborová kancelář bude otevřena ve středu 3.  a 10. července od 8 do 11 hodin – služba je zajištěna.

Pavla Queisnerová předala práci ve sborové kanceláři nové pracovnici. Od 15. července začne na poloviční úvazek pracovat jako sborová asistentka Jana Plchová. 

Letní tábor pro děti u Horních Dubenek se bude konat od 9. do 18. srpna. Hledáme zdravotníka/nici a pomocnou sílu do kuchyně. Podrobnosti vám v případě zájmu řekne Tomáš Voltr – kontakt na mobil: 606656221. Pokud byste někdo z vás měl zájem nebo o někom vhodném věděl, prosím, kontaktujte nás.

Stále je možné se přihlásit na podzimní pobyt pro seniory, který se koná od 31. srpna do 7. září. Přihlášky přijímá a informace předá Hana Capoušková. Pozvánky jsou k dispozici vzadu na nástěnce.

Na příští neděli 7. července jsme obdrželi jsme pozvánku na oslavu 150. výročí postavení kostela v Čáslavi. Bhoslužby povede synodní  senior Daniel Ženatý a vystoupí česko africká vokální skupina NSANGO MALAMU. Pozvánka je na nástěnce.

Farář Jonatan Hudec z Mladé Boleslavi hledá ubytování pro svou dceru na příští školní rok. Dcera bude studovat na konzervatoři. Měl byste, prosím, někdo k dispozici volný pokoj za rozumnou cenu? Pokud ano, kontaktujte farářku H. Ducho, nebo přímo faráře Hudce na čísle: 739 244 643.

Zájemci si mohou zakoupit společnou fotografii z oslavy devadesátin bratra faráře Jiřího Doležala.  Fotografie stoji 50 Kč.

 Po bohoslužbách jste všichni zváni k posezení u kávy nebo čaje na faře a farní zahradě.

Tento příspěvek napsal/a dne 17.07.2019 v rubrice Ohlášky.