Ohlášky – 30.6.2013

Čtení: L 5,1-11  |  Text: Ž 7  |  Písně: 158; 89; 215; 667; 614; 67  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 4.722,-  |  Účast: 

 

Dnešní sbírka je určena na celocírkevní sbírku solidarity sborů. Sbírka pomáhá sborům, které nemají dostatek prostředků na úhradu odvodu do Personálního fondu.

 

V měsíci červenci bude probíhat sbírka na podporu Kmotrovství. Své dary můžete dávat do domečku vzadu v kostele. Náš sbor podporuje Dášu, Maxima a Marinu, sirotky z české evangelické rodiny ve Veselinivce na Ukrajině. Z této sbírky chceme také uhradit jejich pobyt s námi na sborové dovolené v Beskydech. Pojedou s námi Dáša, maxim a jejich babička Marie, celkem nás jejich pobyt bude stát asi 12.000 Kč.

 

I o prázdninách se konají bohoslužby v domovech pro seniory na Dubině a u Kostelíčka vždy v 15 hodin. Tento čtvrtek budou bohoslužby na Dubině. Sloužit bude bratr farář František Plecháček. Děkujeme těm, kdo se těchto bohoslužeb účastníte, pomáháte dovážet účastníky na bohoslužby a navštěvujete je.

 

V červenci se uskuteční tradiční letní akce – od 14. do 23. července bude probíhat tábor pro děti v Křídlech u Nového Města na Moravě a od 25. do 31. července bude brigáda mládeže v Herlíkovicích. Děkujeme všem, kdo mají tyto akce na starosti, kdo je připravili a přejeme, aby vše zdárně proběhlo.

 

Máme ještě několik volných míst na sborový zájezd do Kralic v sobotu 14. září.

Přihlašujte se do 14. července, po tomto termínu nabídneme volná místa okolním sborům.

 

Děkujeme všem, kdo jste se přihlásili na služby o prázdninách. Na nástěnce je rozpis, ještě některé kolonky jsou volné, můžete se dopsat.

Sborová kancelář je o prázdninách otevřena vždy ve středu od 8 do 11 hodin.

Bratři faráři i sborová sestra slouží o prázdninách na sborových akcích, které pořádáme nebo zastupují v okolních sborech.

 

Bratr farář Plecháček dnes slouží ve sboru v Bukovce.

 

Bratr farář Ženatý bude zastupovat naši církev od 3. do 8. července na konferenci evangelických církví v Evropě, která se bude konat v Budapešti.

Vítáme ve shromáždění všechny hosty a jsme zváni na faru a farskou zahradu na rozhovor při kávě a čaji.

Ještě slovo br faráři – ČR Pardubice

Tento příspěvek napsal/a dne 30.06.2013 v rubrice Ohlášky.