Ohlášky 30. 5. 2021

Čtení:  Žalm 1 Sbírka:    
Text: Ga 5,13-26 Účast:    
Písně:  177, 384, 158, 408 VP:    
Kazatel: Hana Ducho     

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb. 

Ve čtvrtek se konají od 15 hodin bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka, z důvodu očkování s. farářky ve čtvrtek biblická hodina nebude 

Příští týden se konají bohoslužby pro děti a dospělé.   

Do konce května můžete přihlašovat děti na tábor v Horních Dubenkách. 

V pondělí 7. 6. se na půdě na našeho sboru koná farářský den, který připravil Spolek evangelických kazatelů. Na farářském dni budou jako hosté nově zvolení a odcházející představitelé synodní rady – synodní senioři a synodní kurátoři.  Přednášku na téma samofinancování bude mít ekonom Tomáš Sedláček. K tomuto setkání jsou srdečně zváni i bratři a sestry z pardubického sboru. Kdo byste měl zájem se setkání zúčastnit (včetně společného oběda), přihlašujte se přes formulář na stránkách SPEK. Uzávěrka přihlášek je dnes.  

Současně Vás prosíme, zda byste mohli na tento den napéct nějaké pečivo ke kávě. Občerstvení má na starosti s. Kristýna Sobotková, dejte jí vědět, zda můžete něco připravit. Děkujeme.  

V úterý 8. 6.  od 14 hodin se v rámci setkání starší generace bude konat varhanní koncert zde v kostele. Všichni jste srdečně zváni. 

Ve středu navštívila malá skupinka z našeho sboru sestru Tefrovou v léčebně na Košumberku. S. Tefrové se daří dobře, na všechny myslí v modlitbách a všechny Vás moc zdraví.  

Od středy je v nemocnici na JIP s Naděje Mandysová. Její zdravotní stav se lepší. Mysleme na ni v modlitbách.  

Hledáme zástup za sborovou asistentku, která odchází od září na mateřskou dovolenou. Pokud byste o někom věděli, kdo má zájem o tuto práci nebo sami byste se chtěli ucházet o práci sborové asistentky nebo asistenta, kontaktujte, prosím, sestru farářku.  

Tento příspěvek napsal/a dne 01.06.2021 v rubrice Ohlášky.