Ohlášky – 30.5.2010

Čtení: J 3, 1-8  |  Text: Sk 5, 1-11  |  Písně: 158; 99; 162; 650; 689; 67 3  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Účast:81/1  |  Sbírka: 2.098,-

 

V pátek se v celé naší zemi i v jiných evropských zemích konala noc kostelů. I my jsme se zapojili, ohlasy jsou nadšené. Děkujeme všem, kdo připravili, zvláště sestře kurátorce, která si vzala celou akci na starost. Děkujeme.

 

Stále hledáme 2. faráře našeho sboru. Obrátili jsme se na bratra Františka Plecháčka z Bukovky. On souhlasí s tím, že by kandidoval, byl by rád. Proto jsme na staršovstvu přijali toto usnesení:

Staršovstvo sboru navrhuje jako kandidáta na místo druhého faráře pardubického sboru bratra Františka Plecháčka z Bukovky.

Staršovstvo si je vědomo toho, že volba bratra Plecháčka bude moci proběhnout nejdříve na počátku roku 2012.

O pomoc při práci ve sboru do doby nástupu druhého faráře požádáme ordinované členy sboru a všechny, kdo budou moci pomoci.

Bratra Plecháčka jsme informovali a on kandidaturu přijímá. Tím končí proces hledání a budeme čekat, až bratr Plecháček dokončí studia na Evang teol fakultě Univ Karlovy.

 

Dnes se koná 7. ročník setkání pěveckých sborů Chrudimského seniorátu. Sejdeme se v Hradišti u Nasavrk. Začátek je pro posluchače v 16 hodin, zpěváci mají zkoušku od 13,30 hodin

 

Schůze staršovstva se koná v úterý v 18 hodin.

 

Ve středu 2. června jedou děti, konfirmandi a mládež s pastorační pracovnicí do Prahy. Navštíví ústředí církve v Husově domě v Jungmannově ulici, udělají si obrázek, kde pracuje synodní rada, kancelář synodní rady včetně farářky pro mládež, kde se připravuje církevní tisk, navštíví knihkupectví KALICH budovu penzionu naší církve.

Kdo ještě máte zájem se exkurze účastnit, přihláste neprodleně během dneška Pavle Queisnerové.

 

Ve čtvrtek se konají bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka v 15 hodin. Vykoná je bratr Stanislav Lanc, kazatel Církve adventistů sedmého dne.

Ve čtvrtek v 17 hodin se koná biblická hodina na faře.

 

Mládež se sejde v pátek v 18 hodin.

 

Příští neděli nám při bohoslužbách poslouží bratr Ladislav Beneš.

 

Náš bratr farář Ženatý bude kázat v Čáslavi, kde koná seniorátní den rodiny. Z Pardubic plánujeme společný odjezd několika dětí a rodičů půjčeným mikrobusem. Přihlásit se na seniorátní den je možno ještě během dneška u Pavly Q.

Proto nebudou příští neděli u nás bohoslužby pro dospělé i pro děti, očekáváme, že děti budou v Časlavi.

Příští neděli také vykonáme sbírku na náš stavební fond.

Minulou neděli jsme vykonali sbírku na Diakonii. Vynesla 3.400,- Kč. Všem Vám děkujeme.

 

Dnes končíme sbírku na Jeronymovu jednotu. V loňském roce jsme vybrali 15.125,- .

Letos zatím 11.068,- . To je nejen vůči loňsku, ale vůbec i vůči ostatním sborům velmi málo. Prosíme dnes naposledy o Vaše dary. Jestliže chcete ještě někdo přispět, prosíme, učiňte tak dnes po bohoslužbách, případně v týdnu v kanceláři.

V minulém týdnu jsme s díky a vděčností přijali tyto dary:na Stavební fond od manželů Nechvátalových 10.000,-.

Dar 2.000,- od Marty Kunkeové jako poděkování za život sestry Růženy Urbanové.

U příležitosti křtu dar 1.000,-.

 

Kdo chcete přispět na postižené povodněmi, vezměte si vzadu v kostele žlutý malý papír s informací, kam se dary na povodně posílají. Sbírka, kteru jsme vykonali na pomoc postiženým povodněmi činí zatím 2.970,-

 

Na středu 9.6 od 17.00 plánujeme na farské zahradě k ukončení pravidelné práce ve sboru. Občerstvení zajistí opět manželé Bártovi – děkujeme.

Program budou mít manželé Nechvátalovi- oba jsou lékaři, uvidíme, co si pro nás přichystají.

Těšíme se na bohatou účast!

 

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme všechny na faru a na zahradu na kávu a čaj.

 

V minulých dnech se konal v Praze synod naší církve. Účastníkem byl také náš bratr farář Ženatý, který nám sdělí nejdůležitější usnesení.

 

 

Tento příspěvek napsal/a dne 30.05.2010 v rubrice Ohlášky.