Ohlášky 30. 3. 2018

Čtení: Sbírka:
Text: Účast:
Písně:
Kazatel: Jiří Doležal

Děkujeme bratru faráři Jiřímu Doležalovi za službu při dnešních bohoslužbách.

V neděli se konají bohoslužby v 9 hodin s VP a sbírka je určena na hlavní dar lásky Jeronýmovy Jednoty – letos je určen na opravu kostela ve sboru v Opatovicích, v našem seniorátu.

Na Velikonoční pondělí se bohoslužby nekonají.

Pište se vzadu v kostele na výlet do Ležák 14. dubna a víkendový pobyt v Chotěboři 5÷6. května. Bližší informace Vám poskytne pastorační pracovnice.

Farářka Hana Ducho se s rodinou přistěhuje do Pardubic již v červenci. Budou se zabydlovat a aklimatizovat a v září se plně zapojí do sborového života. Paní farářka hledá někoho, kdo by jí občasně pohlídal mladšího syna. Pokud byste o někom věděli či měli sami zájem, přihlaste se. Hlídání by bylo hrazené.

Prosíme, kdo jste vařil kávu, podívejte se, zda nemáte doma, v kabelce či v kapse kabátu klíč od fary na vaření kávy. Tento klíč se už 2 měsíce postrádá. Pokud jej nenalezneme, musí se vyměnit zámek od vchodových dveří na faře. Děkujeme.

Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj na faře.

Tento příspěvek napsal/a dne 31.03.2018 v rubrice Ohlášky.