Ohlášky 30. 12. 2018

Čtení:   Sbírka:  
Text:   Účast:  
Písně:   VP:  
Kazatel: Ladislav Beneš    

Děkujeme bratru Ladislavu Benešovi za jeho službu.

Celocírkevní sbírka z 25.12. určená na podporu bohoslovců a vikariátu činila v našem sboru celkem 8 883 Kč, z toho v Pardubicích 7 533 Kč, v Horním Jelení 850 Kč a 500 Kč dar. Děkujeme.

K bohoslužbám se sejdeme 1. ledna v 9 hodin, bohoslužby budou s večeří Páně.

Další setkání

  • ve středu 2. ledna v 9.30 se sejdou maminky s dětmi
  • ve čtvrtek 3. ledna
    • ráno od 7 hodin se na faře vaří polévka pro bezdomovce
    • v 15 hodin bohoslužby DS U Kostelíčka,
    • v 18 hodin biblická hodina, kterou povede Hana Ducho

Pastorační pracovnice má dovolenou do 6. 1. Zástup je zajištěn.

Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na faru na rozhovor při kávě a čaji.

Tento příspěvek napsal/a dne 31.12.2018 v rubrice Ohlášky.