Ohlášky – 30.11.2014

Čtení: Ef 2,1-10  |  Text: Ef 2,4-5  |  Písně: 118, 273, 271, 275, 161  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka: 3.646,-  |  Účast:136/9

 

Po bohoslužbách bude na faře zahájen letošní dobročinný bazar. Děkujeme všem vám, kdo jste donesli svoje výtvory i všem, kdo bazar připravili. Jako každý rok, i tentokrát si můžete vybrat z rozmanitého sortimentu všelijakých dobrot i rukodělných výrobků, vánočních přání a pod. Hodně výrobků bylo také vyrobeno při pracovní rehabilitaci v pardubické věznici ….

Výtěžek bazaru bude určen, jak rozhodl rukodělný kruh a schválilo staršovstvo, pro sociální a charitativní práci – letos podpoříme práci Střediska pro zrakově postižené Diakonie ČCE v Praze.

 

I dnes bude na faře zkouška zpěvu a v kostele zkouška na vánoční hru.

 

Odpoledne v 17 hodin jsme zváni na adventní koncert – na varhany zahraje Radka Piskačová, na flétnu Daria Rosová a na housle Hana Burianová. Vstupné je dobrovolné.

 

Program v týdnu:

Ve středu v 15 hodin bude biblická hodina pro děti a v 16 hodin konfirmační cvičení.

Ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v DPS na Dubině. V 18 hodin začne biblická hodina pro dospělé.

Mládež se sejde v pátek v 19 hodin na faře.

 

Příští neděli 7. prosince budou bohoslužby pro malé i velké děti Boží.

Odpoledne od 14:30 bude další přednáška z cyklu seniorátního vzdělávání.

Téma Janovské spisy z Nového zákona – přednáší ThDr. Jan Roskovec z Katedry Nového zákona Evangelické teologické fakulty. Všichni zájemci jsou zváni.


Dnes naposledy si můžete objednat víno a zavařeniny z Nosislavi a výrobky ze střediska Rolnička ze Soběslavi. Nabídky jsou vzadu na nástěnce a na skle.

Víno si zaplaťte u Pavly Queisnerové.

 

Po bohoslužbách si vpředu v kostele můžete zakoupit Evangelické kalendáře a příručky Na každý den na rok 2015 a nástěnný kalendář, který vydala naše církev.

 

Doporučujeme vaší pozornosti pozvánku na zimní pobyty a jarní prázdniny v Horském domově v Herlíkovicích. Pozvánka je vzadu na nástěnce.

 

Děkujeme všem vám, kteří se přidáváte k akci „Vánoční balíčky“. Balíčky pro děti již máme všechny. Budeme je ve čtvrtek 4. prosince předávat dětem při mikulášské nadílce ve Středisku „Podpora rodiny“, které provozuje SKP-Centrum Pardubice.

Balíčky pro dospělé se nám také scházejí. Potřebujeme je shromáždit do neděle 14.prosince.

 

Dovolujeme si upozornit také na Vánoční jarmark, který se koná 1. prosince od 10 do 16 hod v denním stacionáři MIREA v Nemošicích. Pozvánka je na nástěnce.

 

Pavlína Pácalová – učitelka angličtiny, která jazykově připravila na americký pobyt bratra faráře Ženatého, nabízí vyučování angličtiny pro začátečníky i pokročilé. Vyučování se koná od prosince. Informační leták je vzadu v kostele.

 

Vítáme ve shromáždění všechny hosty a zveme hosty i domácí na faru k rozhovoru u kávy a čaje.

 

Vítáme mezi námi bratra faráře s manželkou. Včera se vrátili domů z USA. Po dlouhém cestování a časovém posunu, pokud nejsou tu v kostele, budou na faře na kávu a čaj. Jsme rádi, že se v pořádku vrátili a jsou zase tu.

 

Nabídka pronájmu bytu 1+1 v domě 669.

Tento příspěvek napsal/a dne 30.11.2014 v rubrice Ohlášky.