Ohlášky 30.10.2016

Čtení: Ef 2,11-22 | Text: Ef 2,17-19  | Písně: 138,1  98  443  510  480  685  | Kazatel: Jaroslav Nečas  | Sbírka: 3118 Kč  | Účast: 64/5

Děkujeme bratru faráři Jaroslavu Nečasovi z České Třebové za jeho službu Slovem při dnešních bohoslužbách. Jaroslav Nečas byl farářem našeho sboru v letech 1984 – 1998. Vítáme mezi námi i jeho manželku Věru.

Pavla Queisnerová a  František Plecháček mají dnes dovolenou.

Dnešní sbírka je celocírkevní a je určena na Jubilejní toleranční dar.  Tato sbírka se koná v naší církvi vždy poslední říjnovou neděli už od roku 1930. Má být vyjádřením naší vděčnosti za  významné události našich dějin – začátek reformace církve Martinem Lutherem v roce 1517 a vydání Tolerančního patentu v r. 1781. Fond Jubilejního tolerančního daru je především určen pro poskytování bezúročných půjček sborům, které opravují kostely nebo fary.  V loňském roce tato sbírka vynesla 490 704 Kč.  Náš sbor také požádal o bezúročnou půjčku ve výši 1,500 000 Kč na přestavbu domu v Hronovické.

Sbírka na fond sociální a charitativní pomoci minulou neděli vynesla 4464 a obdrželi jsme ještě dar 500 Kč.  Všem dárcům děkujeme.

Dnes naposledy se můžete hlásit – malí i velcí –  k účinkování ve vánoční hře u Pavlíny Junové.

Dnes se v Praze, v kostele na Vinohradech konají slavnostní bohoslužby, při nichž budou ordinováni noví kazatelé naší církve.

Kromě obvyklých se v týdnu konají tato shromáždění:

  • ve středu v 9.30 se sejdou maminky s dětmi na faře
  • ve čtvrtek v 15.00 hod. budou bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině – poslouží při nich s. Naďa Mandysová.
  • čtvrteční biblické hodiny povede br. farář Jiří Doležal.
  • ve čtvrtek v 19,10 začne schůzka rukodělného kruhu – vyrábíme alba na fotografie do adventního bazaru
  • v pátek 4. listopadu v 16 hodin bude na faře tradiční podzimní ekumenické setkání při Světovém dni modliteb – s programem o Kubě

Na sobotu 5. listopadu je připraven pro děti program na faře s přespáváním. Děti je třeba přihlásit do středy.

V neděli 6. listopadu budou bohoslužby pro malé i velké děti Boží. Poslouží br. Martin Kocanda, sbírka bude určena na stavební fond.

Odpoledne ve 14.30 bude na faře další přednáška cyklu základů teologického vzdělávání – na téma Současný alternativní duchovní život. Přednášet bude doc. Zdeněk Vojtíšek z Husitské teologické fakulty.  Všichni zájemci jsou zváni.

Období, kdy budeme uprázdněným sborem, bude náročné na organizaci a bude vyžadovat od nás všech větší ochotu a zapojení do sborové práce, proto vás prosíme, abyste na to pamatovali, a zapisovali se do služeb.

Na farské zahradě je nyní třeba hrabat listí a sbírat ořechy. Na nástěnce je zelený list papíru s tabulkou, do které se můžete na službu zapsat. Děkujeme brigádníkům, kteří se již této služby ujali.

Vítáme ve shromáždění hosty a všichni jsme zváni na faru, na rozhovor při kávě nebo čaji.

Tento příspěvek napsal/a dne 30.10.2016 v rubrice Ohlášky.