Ohlášky 30.1.2022

Čtení: Gen 2, 4-25 Sbírka:  
Text: Mt 16,13-23 Účast:  
Písně:  246,116,585,290,425 VP:  
Kazatel  Hana Ducho   

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb. 

Sbírka z dnešních bohoslužeb je určena na křesťanskou službu, informace naleznete na nástěnce. Děkujeme. 

Příští týden se konají následující setkání: 

– ve čtvrtek v 15,30  bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině a v 18 hodin biblická hodina , ke které se můžete   připojit i online 

-z důvodu pololetních prázdnin odpadá Réva i konfirmační příprava 

-příští neděli se uskuteční rodinné bohoslužby pro malé i velké 

Prosíme předplatitele Českého bratra, aby uhradili předplatné na tento rok ve výši 350kč. Peníze můžete poslat na účet, nebo zaplatit hotově. 

Z SKP centra přišlo krásné poděkování za vánoční balíčky.  

Děkujeme hlavně Hance Capouškové, že tuto záslužnou akci zorganizovala, a všem, kdo přinesli balíček pro potřebné. 

 Ve dnech 21. Až 26. ledna jsme uspořádali výjezdní zasedání staršovstva v penzionu Tisůvka v Cikháji, nedaleko Žďáru nad Sázavou.  

V pátečním teologickém úvodu Ladislav Beneš přednesl úvahu na téma “Církev jako společenství” 

Hlavním jednacím dnem byla sobota. V prvním bloku jsme se věnovali strategii sboru. Podrobně jsme se zamýšleli nad tím, jak by v našem sboru měla být pěstována zbožnost, společenství, klíčoví lidé, služba, samostatnost v souvislosti s přechodem na samofinancování, odpovědnost a otevřenost.  

Následoval blok spolupráce v našem staršovstvu. Tíží nás skutečnost, že v současném funkčním období 4 členové rezignovali a staršovstvo opustili. Diskutovali jsme, jaké poučení si vzít z této zkušenosti a jak dál hledat cestu k sobě. Na konci tohoto jednacího bloku kazatelka oznámila svoji rezignaci na předsedkyni staršovstva, jako osobní vyvození důsledků toho, že se nepodařilo předejít nedorozuměním mezi některými členy staršovstva. Podle církevních řádů tímto funkce předsedy staršovstva přechází na kurátora. 

V odpoledním bloku jsme rozebírali stanovení výše nájmů v nemovitostech sboru. Potom pokračovala diskuse nad stavem naší modlitebny v Horním Jelení. Dohodli jsme se, že zástupci staršovstva navštíví tamější bratry a sestry a společně budeme hledat cestu, jak nadále zajistit bohoslužby těm, kdo o ně jeví zájem. Zhodnotíme technický stav modlitebny a poradíme se o dalším postupu. 

V neděli dopoledne jsme se na zpáteční cestě společně zúčastnili bohoslužeb v Krucemburku. 

Výjezdní zasedání hodnotíme jako velmi prospěšné a máme v úmyslu v tradici výjezdních zasedání pokračovat. 

Dnes ve 13 hodin půjde na ČT2 půlhodinový pořad z cyklu „Cesty víry“ s názvem „Daniel“. Pořad  je věnován postavě Daniele Ženatého, bývalého pardubického faráře a synodního seniora.   

Po bohoslužbách jste zváni na posezení u kávy a čaje na faře. Prosíme, buďte zodpovědní k hygienickým opatřením.   

Tento příspěvek napsal/a dne 30.01.2022 v rubrice Ohlášky.