Ohlášky – 30.1.2011

Čtení: Gn 32,23-33  |  Text: Gn 32,23-33  |  Písně: 177; 25; 130; 193; 554; 489  |  Kazatel: František Plecháček  |  Účast:  |  Sbírka: 1.971,-  

 

Vítáme v našem sboru bratra Františka Plecháčka a děkujeme mu za službu při dnešních bohoslužbách.

 

Minulou neděli zemřela ve věku 96 let sestra Marta Pastorková z Jungmannovy ulice. Pohřební shromáždění se konalo v našem kostele v pátek.

Pán nechť potěšuje jejího manžela, bratra Jana Pastorka.

 

V úterý v 18 hodin se koná na faře schůze staršovstva.

 

Konfirmandi a děti se sejdou jako obvykle.

 

Ve čtvrtek je biblická hodina v 17.00

Našim hostem bude sestra Marie Provazníková, farářka našeho sboru ve Veselinivce na Ukrajině. Bude povídat o své práci farářky na pravoslavném ukrajinském venkově.

 

V pátek se mládež nekoná, jsme zváni na seniorátní ples do KD na Dubině.

 

Příští neděli – první v měsíci – bude opět sbírka na SF našeho sboru.

 

V březnu budeme volit staršovstvo. Můžete navrhovat kandidáty. Musí to být členové sboru starší 21 let. Jména těch, které navrhujete jako kandidáty, vhazujte na lístku do krabice vzadu v kostele. Stávající staršovstvo se navrhovaných zeptá, zda kandidaturu přijímají, a sestaví kandidátní listinu pro volbu. Čas na podávání návrhů je do poloviny února.

 

Minulý týden jsme s díky přijali dary na SF ve výši:

2×200,- 2x 1.500, celkem je na SF k 26/1 408.382,- ; na začátku roku to bylo 340.980,- nárůst je za 3 týdny 67.500,-,

obdrželi jsme také další příslib měsíční platby SF- a to 200,- celkem už tedy měsíčně dostáváme na vašich pravidelných platbách 6.600,- !

 

KJ a ČB zaplaťe u PQ

 

zájemci o potvrzení daru církvi se napište vzadu na nástěnce, vy, kteří jste se zapsali, si je vyzvedněte

 

Lednová sborová zásilka s informacemi z církve- s nabídkami kurzů, setkání je na nástěnce na růžových papírech.

 

Náš bratr farář Daniel Ženatý má dnes dovolenou

 

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme na kávu a čaj na faru.

 

Prosíme sestru Milušku Kačerovou, o další oznámení.

Tento příspěvek napsal/a dne 30.01.2011 v rubrice Ohlášky.