Ohlášky 3. 9. 2017

Čtení: Jan 6, 3-14 Sbírka: 2.336,-
Text: 2. Kr. 9, 8-15 Účast: 63/21
Písně: 161, 627, 177, 613, 176, 636
Kazatel: Martin Kocanda

Milé sestry a milí bratři,

vyslechněte, prosím, sborové ohlášky. Děkujeme bratru faráři Martinu Kocandovi za jeho dnešní službu.

Dnešní sbírka je určena na stavební fond našeho sboru.

Sbírka příští neděli je celocírkevní, je určena na křesťanskou pomoc.

V pátek 1. září se sešli presbyteři na faře k neformálnímu setkání. Diskutovalo se o tom, jaké má kdo vize a představy týkající se života v našem sboru, v církvi, ve městě a co každý za sebe může v tomto smyslu nabídnout. Do popředí vystupovalo téma, jak se jako sbor více otevřít a nabídnout poselství evangelia mimo zdi našich kostelů. Zároveň zaznívaly hlasy, že je třeba věnovat se dostatečně i práci uvnitř našeho sboru a být k dispozici našim členům. Shoda panovala v potřebě stálého faráře v našem sboru. V tomto ohledu získává konkrétní obrysy možnost nástupu farářky Hany Ducho, která přijala nabídku služby v našem sboru s nástupem od příštího září. Projednala se nabídka faráře Pavel Juna, který se nabídl jako farář na překlenovací období do nástupu Hany Ducho. Po zvážení reálného přínosu pro náš sbor a podmínek této spolupráce jsme nakonec tuto nabídku nepřijali.

V sobotu začal v Evangelickém středisku v Chotěboři tradiční pobyt pro seniory. Organizátoři připravili zajímavý program, hosty- br. faráře Jakuba Kellera, RNDr Jiří Nečas z Prahy. Bohoslužby a pobožnosti povede br. farář Jiří Doležal. Dnes se koná komorní koncert Václava Uhlíře a Hany Medkové v kostele sv. Jakuba v Chotěboři. Přejeme účastníkům, aby se jim pobyt líbil, vše dobře proběhlo a počasí přálo.

V úterý 5. září v 19.00 proběhne schůzka učitelů nedělní školy.

Ve čtvrtek 7. září v 15.30 budou bohoslužby v domově pro seniory na Dubině.

Biblické hodiny začnou až 14. září po návratu br. Faráře Doležala z Chotěboře.

V září se bude malovat kostel. Po 13- ti letech a k 120. výročí postavení kostela. Barevnost zůstane zachována. Příští neděli 10. září a neděli následující 17. září se proto sejdeme k bohoslužbám v kostele u Sv. Jana. Je potřeba pomoci s přípravou kostela na malování (složení lavic, sundání ozvučení, osvětlení apod.). Po výmalbě pak s úklidem a zprovozněním kostela. Dobrovolníci se prosím hlaste u pastorační pracovnice nebo u Vlastíka Janoucha. Dnes po bohoslužbách pomůžeme trochu všichni – zpěvníky z lavice odneseme dozadu do kostela do připravené tašky, aby se mohly přenášet do kostela u sv. Jána.

Příští neděli k výročí evropské reformace, spojené s osobností Martina Luthera, se chystá v Ratiboři církevní slavnost. Program zahájí slavnostní bohoslužby s kázáním synodního seniora Daniela Ženatého, liturgii povede farářka Jarmila Wiera Jelinek a o hudební doprovod se postará Evangelický chór Zlín pod vedením celocírkevního kantora Ladislava Moravetze. Bohoslužby bude přenášet Český rozhlas. Podrobnosti jsou na plakátu na dveřích vzadu v kostele.

Vítáme ve shromáždění hosty i domácí. Všichni jsme zváni po bohoslužbách na faru na rozhovor při kávě a čaji.

Tento příspěvek napsal/a dne 04.09.2017 v rubrice Ohlášky.