Ohlášky – 3.7.2016

Čtení: Lv 19,11-18 | Text: L 6,6-11 | Písně: 158, 72, 433, 392, 672, 419 | Kazatel: František Plecháček | Sbírka: 1 620,- | Účast:

Obdrželi jsme oznámení o úmrtí emeritního faráře naší církve bratra Josefa Kejře. Rozloučení s ním se bude konat 8. července ve 14 hod v evangelickém kostele na Mělníku. Smuteční oznámení je na nástěnce.

Děkujeme vám všem, kteří jste přispěli na naše kmotřence Maxima a Dášu Havrotovy z Ukrajiny.

Vybralo se 3 030,- Kč.

Minulou neděli se konalo seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty ve Vysokém Mýtě.  Za náš sbor se jednání zúčastnil br. Radek Šamánek. Obě naše žádosti – o půjčku a o dar – byly postoupeny do ústředí Jeronýmovy jednoty.

Ve čtvrtek 7. července v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka.

V neděli 10. července začíná brigáda mládeže v České Lípě, kterou letos organizuje bratr jáhen Michal Branda. Děkujeme všem mládežníkům, kteří se přihlásili a jsou ochotni odvést kus práce tam, kde je toho zapotřebí.

Děkujeme také všem, kteří jste se přihlásili na nedělní služby o prázdninách. A prosíme, ještě stále je možné se zapisovat na službu 1. čtení.

Sborová kancelář bude po dobu prázdnin otevřena vždy ve středu od 9 do 11 hodin.

Pastorační pracovnice Pavla Queisnerová má od 2. července do 27. července dovolenou.

Obdrželi jsme poděkování z Diakonie za účast našeho sboru na postní sbírce pro lidi v uprchlických táborech na severu Iráku. Celkem se letos ve sborech naší církve podařilo shromáždit 518 136,-Kč.

Ve dnech 7.-10. července proběhne v Budapešti setkání křesťanů ze střední Evropy, letos pod heslem „Vy jste sůl země.“

Doporučujeme vaší pozornosti červnovou sborovou zásilku, která mimo jiné obsahuje odkaz na usnesení letošního zasedání synodu. Podrobnosti naleznete na stránkách naší církve.

Jedna speciální nabídka: vzadu v kostele si můžete zakoupit CD Barvy baroka, které obsahuje klenoty barokní hudby. CD nahráli: Hana Medková – soprán, Václav Uhlíř – varhany, Karel Houdek –trubka. Cena 1 ks je 150,- Kč. Obnos vhoďte do krabičky, která je u CD.

Vítáme mezi námi hosty a po skončení bohoslužeb jsme všichni zváni na rozhovor při kávě a čaji na faru a farskou zahradu.

Tento příspěvek napsal/a dne 05.07.2016 v rubrice Ohlášky.