Ohlášky 3. 6. 2018

Čtení: Mk 7,15-16,21-23 Sbírka:
Text: Jr 23,16-29 Účast:
Písně: 429; 86 1-5; 406; 477; 533 1-7; 486
Kazatel: Michal Kitta

Děkujeme bratru Michalu Kittovi za službu při dnešních bohoslužbách. Vítáme mezi námi účastníky synodu, který se konal v Litomyšli od čtvrtka 31. 5 do soboty 2. 6. V závěru ohlášek nás bratr Kitta seznámí v krátkosti s důležitými body, které byly na synodu projednávány, a u kávy a čaje můžete pokládat další dotazy.

Ve středu 30. 5. zemřela sestra Blažena Černíková ze Stéblové. Pohřební rozloučení se koná ve středu 6. června ve 13 hodin na hřbitově tamtéž. Pán Bůh nechť potěšuje zarmoucené.

Dnešní sbírka je určena na stavební fond našeho sboru. Sbírka JJ vynesla v našem sboru 15 860 Kč, z toho v kazatelské stanici Horní Jelení 1 900 Kč. Všem dárcům děkujeme. Manželé Braborcovi při příležitosti svatby, která se konala v našem kostele minulou sobotu, věnovali sboru dar 5000 Kč.

Včera proběhl na faře program pro děti na faře, spojený s přespáváním. Zúčastnily se 4 děti a večer se opékaly buřty a bylo i posezení s rodiči.

Dnes odpoledne od 15 hodin se v Trnávce koná 15. ročník Setkání pěveckých sborů chrudimského seniorátu. Zpěváci a muzikanti se mezi sebou domluví na dopravě. Děkujeme Haně Benešové za výběr a nacvičení písní, ale také za nadšení a trpělivost, se kterou se tomu věnuje.

V týdnu se budou konat tato shromáždění:

– v úterý bude mimořádná schůze staršovstva od 18 hodin, věnovaná strategii sboru,

– ve středu v 9.30 setkání maminek s dětmi,

– ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka,

– ve čtvrtek Vás srdečně zveme na zahradní slavnost, která proběhne ve čtvrtek 7. 6. 2018 v 18:00 na farské zahradě.

Napříč generacemi zakončíme další školní rok. Těšit se můžete na společné rozhovory, hry, zpívání, bilanci uplynulých akcí, společného ztišení atd. Hostem bude pastor D. Sinclair ze Skotska s manželkou, se kterým předtím bude staršovstvo jednat o možnost spolupráce. Zajištěno bude pivo, víno, limo, saláto a grilo. Sami můžete přinést drobné občerstvení, sladké či slané pečivo a další pochutiny. Na papír v zadní části kostela prosím potvrďte svou účast, případně se napište k seznamu pečiva, které jste ochotni dodat. Zjednoduší se tím příprava akce. Díky a těšíme se na vás.

Výstava fotografií Pavla Capouška v našem kostele potrvá do konce června. Je možné si vystavené fotografie zakoupit, obdarovat sebe či své blízké. Fotografie si rezervujte na papír umístěný v zadní části kostela. Po skončení výstavy vám budou fotky dodány. Cena za jednu fotku je 300 Kč. Výdělek půjde na pokrytí nákladů výstavy.

Chtěli bychom vás upozornit, že setkání starší generace se bude konat v úterý 12. 6. Hostem na tomto odpoledni bude Mgr. Radka Piskačová. Nejprve nám poví něco o sobě a o tom, jak se dostala k hudbě a pak nám v kostele přednese několik varhanních skladeb. Program v kostele začne přibližně ve 14.30. Srdečně vás všechny na toto odpoledne zveme. Přiveďte také své známé, kteří mají rádi varhanní hudbu.

Obrátila se na nás s prosbou ředitelka křesťanské školy NOE. Škola shání od září asistenta pedagoga v 6. třídě, s úvazkem 20 hodin týdně, denně 8.00 – 12.00 hodin, a mzdou 8 200 Kč/měsíčně. Nutná kvalifikace je pedagogické vzdělání jakéhokoliv směru nebo maturita a kurz pro asistenty pedagoga. Budete-li mít někdo zájem nebo víte o někom, kdo by se mohl o toto místo ucházet, obraťte se na pastorační pracovnici, která Vám zprostředkuje kontakty.

Letošní pobyt pro seniory v Evangelickém středisku v Chotěboři se bude konat od soboty 1. září do soboty 8. září 2018. Přihlášky přijímá Hana Capoušková. Pozvánku s informacemi si můžete vyzvednout vzadu v kostele.

Prosíme, pište se na služby vaření kávy a čaje po bohoslužbách, přípravu květin a na 1. čtení i na dobu prázdnin. Děkujeme. Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj na faře.

Tento příspěvek napsal/a dne 04.06.2018 v rubrice Ohlášky.