Ohlášky – 3.5.2009

Čtení: Ž 66,1-12 | Text: Mt 13,30 – 40 | Písně: 161; 19; 442; 371; 618; 690 | Kazatel: Daniel Ženatý | Účast: 80/1 | Sbírka: 2.623,-
Sbírka při dnešních bohoslužbách je určena na Stavební fond našeho sboru.
Dnes odpoledne se v Brandýse nad Orlicí ve 14.30 koná slib nových členů seniorátního výboru. Novými členy jsou: Jan Plecháček z Heřmanova Městce, náměstek seniora, Jan Horák z Brandýsa nad Orlicí, náměstek seniorátní kurátorky; a Jan Marek z Lanškrouna, náhradník senior výboru.

Romská iniciativa zve na protestní shromáždění dnes v 16.00 na Pernštýnském náměstí. V jeden den a v jednu hodinu, tedy dnes odpoledne, se uskuteční ve větších městech naší republiky protestní shromáždění. Vyzýváme všechny, kdo odsuzují teroristický čin na romskou rodinu ve Vítkově, aby se demonstrace zúčastnili, v neděli 3. 5. 2009 od 16 hod.

V úterý v 18 hodin se koná schůze staršovstva.
Ve středu se sejdou děti a konfirmandi v obvyklých hodinách.
Ve středu ve 14:30 se koná v krematoriu pohřební rozloučení s bratrem Miroslavem Špinkou z Pardubic, který zemřel ve věku 90 letech.

Ve čtvrtek se konají od 15 hodin bohoslužby v Domově seniorů U Kostelíčka. Poslouží sestra farářka Miriam Doležalová.
• Ve čtvrtek v 17:30 je biblická hodina na faře, rovněž ve čtvrtek v 19 hodin je rukodělný kruh.
• V pátek se sejde mládež v 18 hodin.

• Sborový autobusový výlet připravujeme na sobotu 16.května. Odjezd od kostela bude v 8 hodin ráno. Pojedeme na zámek Žleby, do vilémovského sboru a na zříceninu Lichnici. Cestné ve výši 160,-Kč vybírá sestra Kabelová.

• V neděli 17.května po bohoslužbách začnou závody autodráh na faře.
• Ti, kdo si objednali společnou fotografii z neděle 19. dubna si ji mohou po bohoslužbách vyzvednout u sestry Daniely Ženaté zde vpředu v kostele.
• Tuto fotografii je možné si ještě objednat, na žlutém papíře na nástěnce.

• Dary na SF našeho sboru, které přišly na sborový účet během měsíce dubna, činily 3800,-Kč. Všem dárcům děkujeme.
• Vzadu v kostele je pokladnička pro sbírku darů na JJ. Sbírka potrvá do konce května. Prosíme, abyste na sbírku pamatovali, leták o to to díle JJ jste obdrželi s velikonočním listem.

• Na nástěnce v kostele a ve sborové místnosti na faře jsou pozvánky na akce, které se konají v rámci církve i seniorátu. Není možné o všech informovat v ohláškách. Prosíme, věnujte jim pozornost.

• Pastorační pracovnice Pavla Queisnerová má příští týden dovolenou. Při bohoslužbách i v kanceláři je zástup zajištěn.

• Vítáme hosty v našem shromáždění, všichni jsme zváni na kávu a čaj na faru a na zahradu.

Tento příspěvek napsal/a dne 03.05.2009 v rubrice Ohlášky.