Ohlášky 3.4.2022

Čtení:Mat 8, 23-27Sbírka:
Text:Ž 91,5Účast:
Písně:517,165,667,757,128VP:
KazatelRút Kučerová 

Děkujeme sestře farářce Rút Kučerové za přípravu bohoslužeb a všem dalším, kdo se na přípravě podíleli. Sestra farářka z rodinných důvodů dnes neslouží.

Příští týden se konají následující setkání:

-ve středu v 18 hodin řádná schůze staršovstva

ve čtvrtek v 15 hodin bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka a v 18 hodin biblická hodina, ke které se můžete připojit i online

-v pátek v 15 hodin Réva a v 16 konfirmační příprava

V neděli 10. 4., na květnou neděli, plánujeme společný oběd na faře a pak procházku v přírodě prokládanou biblickým čtením a modlitbami. Zváni jsou dospělí i děti. Kdo byste měl o účast na této akci zájem, oznamte to naší sborové asistentce, nebo se zapisujte vzadu na papír.

Můžete také přihlašovat své děti na tábor v Horních Dubenkách, bližší informace jsou vzadu na nástěnce.

Historická společnost Veritas děkuje za možnost uspořádat v našich prostorách svůj seminář, který se konal minulou sobotu.

Stále pokračuje finanční sbírka na pomoc Ukrajině. Své příspěvky můžete posílat na sborový účet s poznámkou Ukrajina, nebo je vkládat do pokladny vzadu v kostele. Za všechny dary děkujeme.

Po bohoslužbách jsme zváni na faru k rozhovorům při kávě a čaji.

Tento příspěvek napsal/a dne 03.04.2022 v rubrice Ohlášky.