Ohlášky – 3.4.2011

Čtení: J 6,35-40  |  Text: Iz 55,1-3  |  Písně: 320; 42; 182; 367; 618; 685  |  Kazatel: Filip Ženatý  |  Sbírka: 2.282,-  |  Účast:

 

Děkujeme Filipovi Ženatému za dnešní službu. Filip Ženatý je studentem 5. ročníku Evang teolog fakulty Univer Karlovy v Praze.

Náš bratr farář bude na sborovém dnu v Jasenné.

 

dnešní sbírka je jako každou 1. neděli v měsíci určena na náš Stav fond

 

V příštím týdnu jsou setkání konfirmandů, dětí, a biblická hodina v obvyklou dobu. Mládež se sejde v pátek na jiném místě, prosíme Janu Benešovou, aby nás informovala……

 

V úterý se v 18.00 sejde ke své schůzi poprvé staršovstvo

 

Bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka se konají ve čtvrtek od 15 hodin. Poslouží bratr Martin Tabačan, kazatel Církve bratrské

 

Ve čtvrtek se sejde rukodělný kruh v 19,00 na faře.

 

Příští neděli 10. dubna se bude v našem sboru v rámci bohoslužeb konat instalace nového staršovstva. Naším hostem bude br. senior Miloš Hubner.

Prosíme všechny členy našeho sboru, také členy nového staršovstva i předešlého, přijďte.

 

Po bohoslužbách příští neděli jsme zváni na společný oběd k Zelené žábě. Zváni jsou všichni, každý platí svou útratu sám.

 

Sbírka minulou neděli na podporu konání letních táborů pro děti z českých sborů na Ukrajině vynesla 8547,-

 

Dobrovolná sbírka na pomoc postiženým v Japonsku vynesla 3570,-a 500,- dar.

 

V minulém týdnu jsme s díky přijali na SF ve výši 5000,- a 500,-.a měsíční dar na SF 200,- .

 Na stavebním fondu je k 21.4.2011 537.307,-.Kč

 

Stavební úpravy na faře začnou brigádou ve čtvrtek 14. dubna v 16. hodin. Budeme především vyklízet přízemí, tzn. nosit věci na půdu, do sklepa a do kontejneru. Už víme, že nebudeme potřebovat rohovou lavici ve sborové kuchyni. Pokud by se někomu z vás hodila, budeme rádi, když si ji odvezete.

Přijďte tedy na brigádu ve čtvrtek 14. dubna od 16.00 hod.

 

Seniorátní výbor Chrudimského seniorátu, odbor křesťanské služby pořádají i letos
Podzimní pobyt nejen starší generace v rekreačním středisku v Chotěboři, který se bude konat od soboty 27. srpna do neděle 4. září 2011. Informace o pobytu a přihlášky jsou k dispozici vzadu v kostele. Přihlášky přijímá Hana Capoušková

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme na faru na kávu a čaj.

 

Tento příspěvek napsal/a dne 03.04.2011 v rubrice Ohlášky.