Ohlášky – 3.3.2013

Čtení: L 19,1-10  |  Text:: L 19,1-10  |  Písně: 98; 65; 328; 693; 632; 309  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka: 2.440,-  |  Účast: 86/4

 

Dnešní sbírka je určena na stavební fond.

 

Bratr farář Daniel Ženatý je na konferenci o Heidelberském katechismu ve Frankfurtu nad Mohanem a zastupuje naši církev na synodu Porýnské církve při instalaci nového vedení.

 

Mládež je na zimním sjezdu mládeže Chrudimského seniorátu v Horní Čermné.

 

Shromáždění v týdnu jsou tato:

ve středu ve 14.45 hodin biblická hodina pro děti

ve čtvrtek v 15 hodin bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka, sloužit bude bratr farář František Plecháček

V 18 hodin je biblická hodina pro dospělé na faře a v 19 hodin se sejde rukodělný kruh.

V pátek v 18 hodin se sejde mládež.

V sobotu 9. března v 9 hodin bude zkouška pěveckého sboru Chrudimského seniorátu v Chrudimi

V neděli 10. března budou při bohoslužbách pokřtěni bratři Jakub a Šimon Fajfrovi z Prahy.

V sobotu 16. června v 10 hodin bude na naší faře jarní seminář historické společnosti Veritas. Přednášet bude Mgr Miroslav Soukup na téma „Mapa Čech Mikuláše Klaudyána z roku 1518“. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

 

V neděli 17. března po bohoslužbách se bude konat výroční sborové shromáždění.

Vzadu v kostele je připraven k nahlédnutí seznam členů sboru s hlasovacím právem a také přehled hospodaření za minulý rok a rozpočet na rok 2013. To si můžete vzít k prostudování.

 

Mládež Královéhradeckého seniorátu zve konfirmandy a mladší mládež na setkání do Tisu, které se koná ve dnech 15.-17.3. Plakátek je na nástěnce.

 

Vítáme ve shromáždění všechny hosty a všichni jsme zváni na faru na rozhovor při kávě a čaji.

Tento příspěvek napsal/a dne 03.03.2013 v rubrice Ohlášky.