Ohlášky 3. 2. 2019

Čtení: Dan 3,13-18 Sbírka:  
Text: Lk 20, 10-19 Účast:  
Písně: 138, 604, 456, 678, 189, 699 VP:  
Kazatel: Hana Ducho    

Dnešní sbírka je určena na stavební fond sboru.

V týdnu nás čekají tato setkání:

ve čtvrtek

– v 15 hodin bohoslužby v DPS na Dubině

– v 18 hodin biblická hodina

– v 19 hodin rukodělný kruh

– Jsou jarní prázdniny – setkání maminek s dětmi, biblická pro děti a konfirmační cvičení se nekonají.

Zájemci o vystavení potvrzení darů církvi za rok 2018 pište se vzadu na nástěnce na papír. Kdo jste se zapsali minulý týden, můžete si potvrzení vyzvednout u Pavly Queisnerové.

U PQ  uhraďte předplatné na r. 2019 za Českého bratra a Kostnické jikry.

Ještě další oznámení:

 Od  17. do 28. února bude v kostele probíhat výstava Bůh miluje cizince, pojednávající o uprchlících, migrantech a azylantech v Bibli. Jak se dívají křesťané na cizince, solidaritu či pohostinnost? Máme cizince vítat, nebo tolerovat? Hostit je, nebo jim jen pomoci přežít?  Výstava bude zahájena v neděli 17. února po bohoslužbách v 10 hodin přednáškou s rozhovorem o zkušenostech z práce s cizinci na Pardubicku. Pozvánku jsme poslali do Radničního zpravodaje, do škol, ostatním církvím, do krajské knihovny, do Infocentra, na magistrát…

Otevřeno bude pondělí, středa a pátek od 10 do 12 a od 16 do 18 hodin.
Na odpolední služby ve dnech  18., 20., 22., 25. a 27. února  sháníme na dozor v kostele muže.  Případně kdo byste mohl v těchto dnech pomoci i dopoledne, přihlaste se u Pavly Queisnerové.

Srdečně Vás zveme k ekumenickému setkání při zpěvu písní z Taizé a modlitbách, které se bude konat pravidelně každé třetí úterý v měsíci v 19.00 hodin v evangelickém kostele. Budeme rádi, když se zapojíte nejen zpěvem, modlitbami, ale i hrou na různé hudební nástroje. První setkání se uskuteční 19. února 2019.

Ve čtvrtek 7. února se bude vařit od 7.00 hod. polévka pro bezdomovce. Pomocníci, přihlaste se u Pavla Capouška. Polévka se bude vařit každých 14 dní do 4. dubna 2019.

Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na faru na rozhovor při kávě a čaji.

Tento příspěvek napsal/a dne 05.02.2019 v rubrice Ohlášky.