Ohlášky 3. 12. 2017

Čtení:

Sbírka:

Text:

Účast:

Písně:

VP:

Kazatel: L. Beneš

Děkujeme bratru Ladislavu Benešovi za jeho službu při dnešních bohoslužbách.Dnešní sbírka je určena na stavební fond našeho sboru. Do pokladničky na zesilovacím zařízení můžete i letos přispívat do sbírky na kmotrovství. Sbírka na podporu sboru v Lozicích vynesla 4 420 Kč. Všem dárcům děkujeme.

Vítáme zpět naši pastorační pracovnici Pavlu, která se vrátila z praxe ve sboru v Německu. Pavlo, pojď se nám ukázat <Pavla pozdravení>

Na faře dnes začíná dobročinný adventní bazar. Děkujeme všem vám, kdo jste donesli výrobky i všem, kteří jste bazar připravili. Výnos bazaru bude letos věnován na potřeby sboru. Přijďte si nakoupit neotřelé dárky!

Po bohoslužbách mají děti a ostatní účinkující zkoušku na dětskou vánoční slavnost. Zkouška se bude konat ještě příští neděli a 17. prosince se koná vánoční slavnost.

Odpoledne v 17 hodin proběhne v kostele Adventní koncert, účinkovat budou Radka Piskačová na varhany, Daria Rosová na flétnu a Radka Rubešová zpěv. Všichni jsme srdečně zváni. Seniorátní pěvecký sbor má dnes v 16 hodin adventní koncert v evangelickém kostele ve Vysokém Mýtě a příští neděli v Čáslavi.

V kostele bude ještě týden probíhat výstava Reformace v českých zemích. Je přístupná i pro veřejnost, dnes do 12 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 14 do 17 hodin. Ve čtvrtek po biblické hodině bude třeba výstavu sbalit a v pátek 8. prosince převézt do Dvakačovic. Prosíme 2÷3 ochotné pomocníky, aby se přihlásili u sestry Nadi Mandysové nebo Hany Capouškové.

V týdnu se budou konat obvyklá shromáždění, kromě nich připomínáme:

– Zítra se na naší faře koná pastorálka – setkání všech kazatelů a kazatelek našeho seniorátu. Pastorálka začne v kostele – bohoslužbami s večeří Páně.

– Ve středu v 9.30 se na faře sejdou maminky s malými dětmi a v 15.15 bude biblická hodina pro děti

– Ve čtvrtek v 15 se konají bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka a v 18 hodin začíná biblická hodina s br. farářem Jiřím Doležalem

Loni děti nachystaly Krabice od bot a chceme v tom pokračovat i letos. Jedná se o dárky pro děti ze sociálně slabých rodin. Letos poprvé je v Pardubicích sběrné místo, dárky předáme dětem z Dětského centra Veská, Centra pro dítě a rodinu – DaR, dospívajícím z nízkoprahového centra Agora a dětem, které spadají pod Oddělení sociálně právní ochrany dětí. Oficiálním sběrným místem je Ekocentrum Paleta, my můžeme nosit dárky na faru a sestra Lenka Španihelová tam odveze najednou (kontakt a adresa vzadu na nástěnce <nečíst> telefon 724 952 145, Štolbova 2874, denně do 14. prosince v čase 14 – 21 hodin.).

Prosíme, abyste do vánočních krabic dávali jen věci, které nejsou rozbité a opotřebované a udělaly by radost i Vašim dětem. Doporučená hodnota dárku je 200-500 Kč. Krabici prosím dárkově zabalte a označte štítkem komu je dárek určen. Předem děkujeme.

I letos budeme připravovat vánoční balíčky pro bezdomovce a lidi v nouzi. Tyto balíčky připravujeme ve spolupráci s ostatními sbory v ekumeně i s našimi okolními sbory. Vyzvedněte si letáček s informacemi, co mohou balíčky obsahovat. V loňském roce se podařilo shromáždit 235 balíčků a přinesly spoustu radosti. Prosíme, abyste psali na žlutý papír na skle místnosti pro děti, kolik balíčků připravíte. Děkujeme.

Ve čtvrtek 7. prosince od 7 hodin se bude na faře vařit polévka pro bezdomovce. Pomocníci se mohou přihlásit u Pavla Capouška.

Po bohoslužbách si můžete zakoupit příručku Na každý den na rok 2018 za 115 Kč a Evangelický kalendář na rok 2018 za 110 Kč. Stále je možno zakoupit za 150 Kč památeční sadu k výročí 120 let postavení kostela, která obsahuje nástěnný Kalendář na rok 2018, almanach a pamětní tašku.

Ti, kdo si objednali společnou fotografii ze sborového dne, si ji mohou po bohoslužbách vyzvednout a zaplatit.

Vítáme ve shromáždění hosty a všichni jsme zváni na faru na rozhovor při kávě a čaji.

Tento příspěvek napsal/a dne 03.12.2017 v rubrice Ohlášky.