Ohlášky – 3.11.2013

Čtení: Ex 32,1-14  |  Text: Ex 32,1-14  |  Písně: 163, 65, 438, 693, 702, 487  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka: 2.603,-  |  Účast: 93/9

 

Sbírka na Jubilejní toleranční dar vynesla v našem sboru 2680,- v Pardubicích a 480,- v Horním Jelení.

Dnešní sbírka je určena na stavební fond našeho sboru.

 

Dnes odpoledne ve 14.30 hodin se ve Dvakačovicích koná instalace bratra jáhna Dušana Ehmiga.

 

A v 17 hodin se na naší faře uskuteční setkání staršovstev pardubického a hradeckého sboru.

 

Příležitostný pěvecký sbor začne nacvičovat písně na vánoce. Prosíme zpěváky a hudebníky, aby se sešli po bohoslužbách ke zkoušce u harmonia.

 

Včera jsme se zúčastnili semináře zaměřeného na rozhovor o samofinancování našich sborů, který se konal ve sboru v Praze-Nuslích. Z našeho sboru se nás zúčastnilo 9, z řad mládeže i Ondřej Srb …

Rozhovor na toto téma ve sboru, s vámi se všemi, chystáme na příští neděli 10. listopadu po bohoslužbách. Myslete na to, udělejte si čas a zůstaňte 10.11. po bohoslužbách zde v kostele na rozhovor.

 

Pastorační pracovnice Pavla Queisnerová a br. far. Ženatý budou ve dnech 4.-5. listopadu na semináři pro pastorační pracovniky v Jasenné.

 

V týdnu se budu shromáždění konat jako obvykle:

 

Ve středu ve 14,30 hodin je biblická hodina pro děti.

 

Ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory Na Dubině. Sloužit bude bratr farář Daniel Ženatý.

 

Ve čtvrtek v 18:00 hod. je biblická hodina pro dospělé. V 19.30 hodin bude mít svoji schůzku rukodělný kruh.

 

V pátek ve 14.15 bude konfirmační cvičení a v  18 hodin se sejde mládež.

 

Rukodělný kruh bude opět organizovat  adventní dobročinný bazar.

Během listopadu budeme shromažďovat přinesené věci a poprvé se bazar otevře na první adventní neděli 1. prosince. Prosíme vás, abyste podle svých možností do bazaru přispěli.

Těšíme se na bohatou nabídku pro adventní bazar 2013!

 

Kdo máte zájem účinkovat letos ve vánoční hře- malí i velcí, napište se vzadu na modrý papír na okně místnosti pro děti. Je potřeba se přihlásit do 3.11., aby mohla autorka a režisérka hry Pavlína Junová napsat jednotlivé role pro každého herce.

 

 

Diakonie ČCE pořádá během listopadu na naší faře semináře na téma Pečuj doma, pro ty, kteří se starají nebo se budou starat o své příbuzné. Semináře se konají vždy ve středu od 14 hodin. Jsou pro účastníky zdarma. Bližší informace se dočtete na plakátku vzadu v kostele. Je možné se zúčastnit i jednotlivých seminářů.

 

V minulém týdnu jsme s díky přijali dar 2.000,- při příležitosti křtu Daniele Suchého. Sbírka kmotrovství činila 3.094,- . všem dárcům děkujeme.

 

Vítáme ve shromáždění všechny hosty a jsme zváni na posezení na faru.

 

Daniel Ženatý – o věznici a připravovaných balíčcích – pokud by chtěl pohovořit …..

Tento příspěvek napsal/a dne 03.11.2013 v rubrice Ohlášky.