Ohlášky – 3.10.2010

Čtení: Iz 57,15-21  |  Text: Ř 5,1-5  |  Písně: 158; 25; 170; 244; 558; 250  |  Kazatel: František Plecháček  |  Účast:  |  Sbírka: 2.075,-

 

Děkujeme bratru Františkovi Plecháčkovi za jeho dnešní službu při bohoslužbách. Náš bratr farář Ženatý je s delegací SR na Ukrajině, v Bohemce a Veselynovce. Včera a dnes si Bohemka připomíná 105.výročí vzniku obce, ve Veselynovce si dnes odpoledne připomenou 11.výročí od vzniku sboru. Br. farář se vrátí během úterý dopoledne.

Sbírka dnešní neděle je věnována – jako každou první neděli v měsíci – na stavební fond našeho sboru. Dnes se vyjímečně konají bohoslužby pro dospělé, děti byly v NŠ.

 

Dnes v podvečer od 17 hodin se v našem kostele uskuteční tradiční podzimní koncert Vysokoškolského uměleckého souboru. Pozvánky na koncert a program naleznete vzadu v kostele.

 

Staršovstvo se sejde v útery v 18 hodin na faře.

 

Ve středu se v 15 hodin poprve sejdou noví konfirmandi, v 16 hodin děti.

 

Ve čtvrtek v 15 hodin jsou bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka, poslouži bratr František Plechaček.

 

Biblická hodina se koná také ve čtvrtek v !7 hodin na faře.

 

Rukodělný kruh se koná v 19,00 hodin také na faře.

 

V pátek se sejde mládež v 18 hodin na faře.

 

Zpěváci ze seniorátního sboru mají zkoušku v sobotu od 9 hodin ve sboru v České Třebové.

 

Příští neděli se koná v našem sboru sborový den. Bohoslužby se konají od 9 hodin, bude vysluhována VP, budeme slavit slavnost díkčinění za úrody země. Bohoslužby vykoná náš bratr farář Ženatý.

 

Sbírka bude věnována na sociální a charitativní činnost.

 

Další program této neděle jsme všichni dostali ve sborovém dopise.

 

Po bohoslužbách se při kávě na faře seznámíme s představou staršovstva jak dále se stavebními pracemi ve sboru. Bude následovat diskuze a benefiční akce na podporu stavební ho fondu.

Společný oběd je plánován v salonku restaurace Zelená žába v Hronovické ulici ve 12 hodin. Jste všichni zváni! Není třeba se přihlašovat, restaurace je dostatečně velká, aby nás všechny pojmula. Za oběd se každý vyrovná sám.

Po obědě odejdeme opět na faru ke kávě a zákusku.

Od 14 hodin se koná v kostele přednáška bratra Ladislava Moravetze, celocírkevního kantora, na téma: „Liturgické zpěvy k bohoslužbám s večeří Páně“.

Pro děti je ve 14,00 připravena keramická dílna.

 

Od 16 hodin se uskuteční varhanní koncert s prof.Ester Moravetzovou.

Prosíme Vás, abyste si příští neděli rezervovali pro sborový den a strávili ve společenství sboru pěknou neděli.

 

Ještě pár organizačních věcí k příští neděli- Budeme při bohoslužbách děkovat za dary polí a sadů- je dobré to vše mít na očích- kolem stolu Páně nebo na něm.

Minulý rok přinesly ovoce, zeleninu, zavařeniny, ořechy, med a další děti z náboženství a konfirmačního cvičení. Vše, co loni bylo v kostele, přinesly děti.

 

Letos přinesme a poskládejme my všichni- nebo aspoň někdo-kolem stolu Páně ovoce a zeleninu, zavařeniny, med, brambory nebo plech buchet, který se pak sní na sborovém dni. Zkrátka- letos by mohlo být v v kostele to, co si přineseme.

Nejsme zemědělci, zahrádky většinou nemáme, zeleninu vidíme v obchodě, či až na talíři. Nemáme existenční starosti s prací na poli, se zavlažování, suchem, okopáváním.

Věnujme tedy chvíli při nákupu na slavnost Díkčiněnív a přinesme každý něco.

Co přineseme, to si pak také odneseme a můžeme z toho doma pak celý týden vařit. Děkujeme.

 

A další, prosíme, kdo můžete, přineste pečivo, aby bylo k pohoštění po dobu sborového dne.

Děkujeme.

 

 

Obdrželi jsme nabídku ze SR na různé kurzy a setkání pro nejbližší období. Čtěte vzadu v kostele na nástěnce, či na faře- na růžových papírech a využijte nabídky.

 

V knižním stánku jsou nové knihy pro malé i velké a také namluvené CD s listy Jana Husa z Kostinice.

Tituly jsou vhodné jako vánoční dárek.

 

Vpředu v kostele jsou náhledy fotografíí z konfirmace – je možno si objednat.

 

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme na kávu a čaj na faru.

 

 

Tento příspěvek napsal/a dne 03.10.2010 v rubrice Ohlášky.