Ohlášky – 3.1.2010

Čtení: Zj 12,7-12  | Text: Mt 2,13-23  |  Písně: 166; 71; 433; 182; VP 397; 469; 461; 582; 406 | Kazatel: Jean – Nicolas Fell | Účast: 114  | Sbírka: 4.159,-Děkujeme bratru faráři Jeanu Nicolasi Fellovi za jeho službu při bohoslužbách. Bratr Fell byl farářem v Pardubicích v letech 2000 – 2002. Nyní je farářem reformované církve ve Švýcarsku. Vítáme ve shromáždění také jeho manželku. S Fellovými se můžeme setkat na faře po bohoslužbách.

Sbírka kterou dnes při bohoslužbách vykonáme, je určena na náš stavební fond

Dnes odpoledne se konají v Horním Jelení bohoslužby holického sboru

V úterý v 18 hodin se na faře sejde staršovstvo.

Ve středu se konají obvyklá setkání konfirmandů a dětí v 15 a v 16 hodin.

Ve čtvrtek je biblická hodina na faře v 17 hodin

Ve čtvrtek 7.1. se sejde v 19 hodin rukodělný kruh. Ti kdo se k rukodělnému kruhu scházejí vám vyřizují –

V adventu jsme si odnesli mnoho krásného i chutného z dobročinného bazaru, organizovaného rukodělným kruhem. Nádherný výtěžek přes 30 tisíc je věnován na zvelebení prostor, ve kterých se scházíme. I v novém roce chceme vyrábět pěkné a užitečné věci, které poslouží ve sboru. Přijďte na rukodělný kruh a připojte se! Pocit, že třeba nemáte dost šikovné ruce, nechte doma. Stačí vzít sebou brýle. O ostatní je postaráno.

V pátek má své setkání mládež v 18 hodin.

Příští neděli budou bohoslužby pro dospělé a děti, poslouží sestra jáhenka Rut Kučerová z Hradiště. Náš bratr farář Ženatý bude příští neděli na sborovém dnu v Olomouci. Odpoledne pak rovněž v Olomouci přijme slib členů nově zvoleného seniorátního výboru Moravskoslezského seniorátu.

Lednová modlitební ekumenická shromáždění se budou konat v Pardubicích takto:

ve středu 13. ledna v Církvi bratrské v Arše

v pondělí 18.ledna v Římskokatolické církvi v kostele sv. Jana Křtitele..

Obě shromáždění začínají v 18 hodin. Pozvánky na obě shromáždění jsou vzadu v kostele.

Staršovstvo hledá kandidáty na místo druhého faráře sboru.

Sestra Radka Včelná z Jasenné, která u nás byla v listopadu hostem, kandidaturu odmítla.

Oslovili jsme další tři farářka a faráře. Drahomíra Havlíčková Dušková a Ondřej Ruml odpověděli pěkně, ale záporně.

Další rozhodování sestry Rut Brodské z Litoměřic záleží na tom, zda její manžel bude kandovat do sboru v Hradci Králové. Tato jednání stále probíhají. Odpovědi oslovených farářek a faráře jsou vzadu na skle.

Staršovstvo pověřilo bratra faráře, aby oslovil případné kandidáty mezi těmi, kdo jsou letos ve vikariátu. Zároveň budeme očekávat, jak se bude vyvíjet situace rodiny Brodských.

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme vás všechny na kávu a čaj na faru.

Tento příspěvek napsal/a dne 03.01.2010 v rubrice Ohlášky.