Ohlášky 29. 9. 2019

Čtení:  Ž 25, 4 – 9 Sbírka:   
Text:  J 14, 1 – 7 Účast:   
Písně:  98, 163, 681, 648, 636, 176 VP:   
Kazatel:  František Plecháček    

Děkujeme b.f. Františku Plecháčkovi za jeho službu při dnešních bohoslužbách a za vykonání křtu. Jsme rádi, že se opět vidíme.

V tomto měsíci jsme obdrželi od různých dárců dary na potřeby sboru 4 793 Kč, na stavební fond 1 500 Kč, na zařízení dětské místnosti na faře 500 Kč. Všem dárcům děkujeme.

Dnes od 14:30 jsme zváni do Džbánova na instalaci faráře Ladislava Havelky.

V týdnu nás čekají tato setkání:

Ve čtvrtek 3. října se konají bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině od 15:30. Od 16 hodin konfirmační příprava a od 18 hodin biblická hodina se s.f. Hanou Ducho.  

V pátek 4. října od 15 h se sejdou děti k biblické hodině

Ve dnech 4. – 6. 10. se koná Sjezd nejen evangelické mládeže v Novém Městě na Moravě s názvem Open Space. Plakát visí na nástěnce.

Historická společnost VERITAS pořádá podzimní seminář s přednáškou, kterou pronese Mgr. Martin Fajmon. Název přednášky zní: „Generál Milan Rastislav Štefánik a jeho otec Pavol´ Štefánik“. Seminář se bude konat na faře, a to v sobotu dne 19. října 2019 od 10 hodin. Všichni jste srdečně zváni.

Na příští léto jsme naplánovali sborovou dovolenou do města St. Moritz ve Švýcarsku. Organizátory jsou manželé Daria a Pavel Rosovi. Dovolená se uskuteční ve dnech 4. – 11. 7. Přihlašovat se můžete na papír na skle.

V neděli 13. října budeme slavit Díkčinění. Po bohoslužbách budeme zde v kostele promítat fotky z několika sborových setkání. Poté je naplánovaný společný oběd na faře. Kdo budete mít zájem, pište se, prosím, na papír vzadu na skle.

Vychází podzimní sborový list s pozváním na různá sborová setkání. Členům, na které máme mailovou adresu, jsme dopis tentokrát rozeslali mailem. Rádi bychom tak podpořili snížení nákladů na spotřebu papíru a byli tak více ekologičtí. Prosíme všechny, kdo pomáhají s roznášením dopisů, aby si je vzali vzadu v kostele. Děkujeme. Několik výtisků je volně  k rozebrání.

Hledáme dobrovolníky, kteří by pomáhali zajistit přípravu a chod bohoslužeb v domovech pro seniory. Jedná se hlavně o doprovod obyvatel na bohoslužby. Je to moc důležitá služba. Prosíme, abyste o tom vážně uvažovali a vypomohli. Zájemci, hlaste se u s. Jany Plchové.  

Proběhl generální úklid sborové kuchyně a započali jsme úklid a přestavbu místnosti pro děti.  V rámci úklidu se objevily některé věci, které postrádají svého původního majitele. Vše je vystavené ve sborové místnosti na stole u nástěnky. Prosíme, rozeberte si je. 

Jsme rádi, že máme v našem sboru dostatečné množství dobrovolníků, kteří připravují kávu a čaj po bohoslužbách. Je to služba relativně nenáročná, ale velmi důležitá a umožňuje nám všem se příjemně občerstvit v rámci setkání a rozhovorů na faře. Děkujeme! Budeme vděční, když se řady dobrovolníků ještě rozšíří. Pokud je tedy mezi vámi někdo, kdo by byl ochoten se do této služby zapojit, prosím, napište se na papír na skle herny. Služba se většinou vykonává v intervalu jednou za 3 měsíce. Koordinaci služby zajišťuje Pavlína Junová, která vám k tomu předá veškeré informace. 

Po bohoslužbách jsme všichni zváni k posezení u kávy nebo čaje na faře a farní zahradě.  

Tento příspěvek napsal/a dne 02.10.2019 v rubrice Ohlášky.