Ohlášky – 29.9.2013

Čtení: 1P 2,1-10  |  Text: Ex 19,1-6  |  Písně: 98, 549, 681, 111, 636, 489  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka:2.035,-  |  Účast: 95/7

 

 

Manželé Ženatí jsou tento víkend v Brně. Včera měl svatbu v Červeném kostele jejich syn Filip a Tereza Hosová z Brna. Novomanželé budou bydlet v Třebenicích v severních Čechách, kam od 1. října nastupuje Filip Ženatý jako farář. Blahopřejeme novomanželům a přejeme jim, aby jim Pán Bůh žehnal a provázel je v jejich životě.

 

V týdnu se budou konat tato shromáždění:

Ve středu ve 14,30 hodin biblická hodina pro děti.

Ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka, sloužit bude br. farář Jiří Doležal.

Od 18:00 hod. se koná biblická hodina a v 19 hodin bude mít svoji první schůzku po prázdninách rukodělný kruh.

V pátek se schůzka mládeže tentokrát nekoná, protože bude začínat celocírkevní sjezd v Jindřichově Hradci.

 

Příští neděle 6. října je první nedělí v měsíci, budeme mít bohoslužby společné pro děti i dospělé. Jako vždy první neděli v měsíci bude sbírka určena na stavební fond našeho sboru.

 

Příští neděli odpoledne ve 14.30 se chceme bohoslužebným shromážděním rozloučit se sborovým domem v Holicích. Kdo byste se chtěli pobožnosti zúčastnit, přihlaste se, nabízíme dovoz auty….

 

V úterý 8. října ve 14 hodin bude mít svoji schůzku starší generace. Bratr farář Doležal bude mít přednášku o papežích Janu Pavlu II a Františkovi. Všichni jsme zváni.

 

V měsíci říjnu budeme mít ve sboru několik akcí, zaměřených ještě k oslavám 400. výročí vydání Bible kralické.

 

V sobotu 12. října v 10 hodin pořádá na naší faře svůj seminář historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace – Veritas. Tentokrát na téma : Práce restaurátora historických knižních vazeb. Přednášet bude Lenka Fajmonová, odborná pracovnice Univerzitní knihovny v Bratislavě.

 

V neděli 13. října budeme mít sborový den s bohoslužbami díkčinění za úrodu a s vysluhováním večeře Páně. Naším hostem na kazatelně bude br. farář Ondřej Macek z Nosislavi, který bude mít také odpoledne přednášku – Bible v rukou lidu. Přednáška je zařazena do cyklu vzdělávání, které pořádá odbor pro práci s laiky Chrudimského seniorátu.

Budeme mít tedy i hosty z okolních sborů.

 

Na tento den připravujeme také výstavku kralických biblí, kancionálů, postil a pěkných tisků vydaných zhruba do roku 1870. Prosíme vás, abyste knihy označené vaším jménem a kontaktem na vás přinesli do sborové kanceláře do konce září. Výtisky budou umístěny zde v kostele ve skleněných vitrínách od 13. října do 10. listopadu.

 

Na sborový den chystáme na faře společný oběd pro přihlášené. Kdo chcete přijít, napište se na list vzadu v kostele

Prosíme ochotné pomocníky, aby se zapsali na službu související se sborovým dnem- uvařením oběda den předem., vařením kávy, roznášení oběda, mytí nádobí, příprava stolů. Prosíme také o přinesení pečiva k pohoštění.

 

Chystáme také sborový dopis.

 

Připravujeme také koncert na středu 16. října v 18.30. Účinkovat budou Hana Medková- soprán, Alfred Strejček-recitace a Václav Uhlíř-varhany.

Prosíme, abyste na tyto akce pamatovali, zúčastnili se jich a pomohli s jejich přípravou.

 

Naše církev vydala opět kalendář na rok 2014. Bude stát 50 Kč. Zájemce prosíme, aby své objednávky zapisovali do seznamu na nástěnce.

 

Prosíme účastníky zájezdu do Kralic, aby uhradili cenu za zájezd. Pro dospělé činí 250 Kč, pro děti 50 Kč. Peníze přijímá Hana Capoušková.

 

Na nástěnce jsou nové tabulky s rozpisem služeb na 1. čtení, přípravu květin a vaření kávy a čaje. Prosíme vás, zapisujte se.

 

Obdrželi jsme naléhavou prosbu. Paní z Hradce Králové, křesťanka, hledá podnájem, jeden pokoj s vybavením. Po podpisu nájemní smlouvy by byla schopna platit nájem přes 3 500,-Kč. Kdo byste mohli pronajmout pokoj nebo byste věděli o možnosti pronájmu, dejte prosím vědět br. faráři Plecháčkovi.

 

Vítáme ve shromáždění všechny hosty a jsme zváni na faru na posezení při kávě a čaji.

 

 

Tento příspěvek napsal/a dne 29.09.2013 v rubrice Ohlášky.