Ohlášky 29. 8. 2021

Čtení: Marek 5, 24-34Sbírka: 
Text:Jozue 2, 1 – 15Účast: 
Písně: 370, 613,  624, 485VP: 
Kazatel:Miloš Ferjenčík 

Děkujeme Miloši Ferjenčíkovi za jeho dnešní službu při bohoslužbách.

Ve čtvrtek se od 15:30 konají bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině.

V pondělí 30. 8. od 19 hodin se bude konat ekumenická bohoslužba pro Moravu, kterou pořádá Diakonie s podporou Ekumenické rady církví. Bohoslužby se budou přenášet i živě. Bližší informace naleznete na nástěnce.

V neděli 5. 9. vás zveme na bohoslužby pro děti a dospělé. Po bohoslužbách se bude na farské zahradě grilovat. Nealko pití zajištěno, stačí přinést něco na gril.

Od září nastupuje sborová asistentka Jana Plchová na mateřskou dovolenou. Novou sborovou asistentkou bude Lýdie Nečasová. Kontakty do sborové kanceláře zůstanou stejné.

Od příští neděle bychom rádi pokračovali ve vaření kávy a čaje na faře, prosíme dobrovolníky, aby se zapisovali vzadu na papír nebo se hlásili u sborové asistentky. Děkujeme

Po bohoslužbách jste všichni zváni k posezení při kávě a čaji na faru.

Tento příspěvek napsal/a dne 07.09.2021 v rubrice Ohlášky.