Ohlášky – 29.5.2016

Čtení: L 16,19-31  |  Text: L 16,27-31  |  Písně: 168, 103, 438, 627, 611, 378  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka: 2 981,-  |  Účast: 66

 

Příští neděli budou bohoslužby pro všechny malé i velké děti Boží.

 

Obdrželi jsme smuteční oznámení. V pondělí 9. května zemřela ve věku 91 let sestra Miluška Matěchová. Rozloučení s ní se konalo 19. května v pardubickém krematoriu.

Vyprošujeme Boží útěchu a posilu pro zarmoucené pozůstalé.

 

Dnešní sbírka je určena pro Fond solidarity Chrudimského seniorátu. Prostředky fondu mají sloužit jako pomoc finančně slabším sborům, aby mohly uhradit svůj příspěvek do personálního fondu. Potřebné sbory musí podat žádost o čerpání prostředků z tohoto fondu. O rozdělení shromážděné částky rozhodne konvent na základě návrhu seniorátního výboru.

 

Do konce května probíhá sbírka darů pro Jeronýmovu jednotu. Prosíme Vás o podporu této sbírky. Své dary můžete odevzdávat v kostele do pokladničky nebo proti potvrzení. Děkujeme Vám všem, kdo se do sbírky zapojíte.

 

V týdnu se setkáme při obvyklých shromážděních. Mimo ně upozorňujeme:

Ve středu od 9.30 bude setkání maminek s dětmi.

Ve čtvrtek od 15 hodin se konají bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině.

 

Včera v Praze na Střeleckém ostrově proběhl festival k připomínce Jeronýma Pražského. Byl připraven velmi zajímavý program pro dospělé i pro děti. Zúčastnili se také někteří členové našeho sboru.

 

Včera se také konalo v Chocni setkání kurátorů našeho seniorátu. O své práci s mládeží promluvil bratr jáhen Michal Branda. Zazněly informace ze synodu, který mimo jiné schválil seznam písní pro nový evangelický zpěvník.

 

Upozorňujeme vás na akce, které se v našem sboru uskuteční v první polovině června:

Ve čtvrtek 9. června v 18 hodin začne tradiční setkání na zahradě k ukončení týdenních akcí před prázdninami.

V pátek 10. června bude Noc kostelů – i v našem kostele budeme mít program od 20 do 22 hodin.

V neděli 12. června se koná seniorátní setkání generací a seniorátní setkání pěveckých sborů v Horní Čermné. Je objednán autobus, který odjíždí z Pardubic v 8.00. Zájemci o dopravu, pište se na papír vzadu v kostele.

V úterý 14. června v 19 hodin bude mít přednášku synodní senior Daniel Ženatý na téma Jeroným Pražský – Evropan, vzdělanec, buřič. Zazpívá náš Příležitostný pěvecký sbor.

Přijďte na tato setkání, budou pěkná.

Budeme rádi, když přijdete a pomůžete při přípravě i organizaci těchto akcí.

 

V březnu příštího roku proběhne volba nového staršovstva, kterou již nyní chystáme. Vzadu v kostele před místností pro děti jsou připravené lístečky. Napište na ně, koho byste chtěli ve staršovstvu mít a lísteček vhoďte do nadepsané krabice. Prosíme o vaše návrhy do konce června.

Navržení kandidáti budou osobně osloveni, zda přijímají kandidaturu, a potom bude sestavena kandidátka pro volby. Děkujeme.

 

Dnes po bohoslužbách bude zkouška zpěváků našeho sboru.

 

Prosíme vás, zapisujte se na služby vaření kávy a čaje, prvního čtení, přípravy květin a hlídaní dětí.

 

Vítáme hosty a zveme na rozhovor při kávě a čaji na faru a farskou zahradu …

Tento příspěvek napsal/a dne 29.05.2016 v rubrice Ohlášky.