Ohlášky 29. 4. 2018

Čtení: 1. Petr 3,8-12 Sbírka:
Text: Gen 12,1-4 Účast:
Písně: 191; 98; 607 1-4; 432 1-4; 432 1-4; 486 1-5; 485
Kazatel: Gerhard Frey Reininghaus

Děkujeme bratru Gerhardu Reininghausovi za jeho službu při dnešních bohoslužbách.

Minulou neděli proběhla velká cena San Faryna. Zahájili jsme společným obědem, přivítali jsme hosty z Lysé nad Labem, Luže i Brna. Závodilo se opět o putovní poháry v kategoriích malých a větších dětí. Kupodivu oba poháry se vrátily ke svým původním držitelům – v mladších dětech v přímém souboji nakonec vybojoval vítězství Zdenda Braborec nad Katkou Simonovou a ve starších naopak suverénně v konkurenci až o 4 roky starších závodníků suverénně obhájil loňské vítězství Dan Pospíšil. Akce vynesla pro sbor 950 Kč.

V týdnu se budou konat obvyklá shromáždění, kromě nich připomínáme:

– ve středu v 8.30 setkání maminek s dětmi,

– ve čtvrtek

v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině,

po biblické hodině v 19.10 se sejde rukodělný kruh.

V únoru oslavila sestra Tefrová 90- té narozeniny a společně jsme se fotili. Fotografie visí vzadu v kostele a můžete si ji objednat.

Ještě dnes se můžete hlásit se na víkendový pobyt příští víkend v Chotěboři 4÷6. května. Bližší informace Vám poskytne pastorační pracovnice.

Do konce měsíce května probíhá ve všech sborech naší církve sbírka Jeronýmovy jednoty. Výtěžek této sbírky je určen na stavební práce ve sborech. Sbory prostředky získají formou půjčky nebo daru. Náš sbor několikrát dostal dar, a čerpal půjčku. Prosím věnujte této sbírce pozornost, aby i v ostatních sborech mohly probíhat nutné rekonstrukce a stavební práce. Vzadu v kostele na zesilovacím zařízení je pokladna, do které můžete odevzdávat své dary. Dar můžete odevzdat také proti podpisu u Pavly Queisnerové nebo poslat na sborový účet.

Prosíme, pište se na služby 1. čtení, přípravy květin a vaření kávy a čaje po bohoslužbách. Všichni, domácí i hosté, jsme zváni po bohoslužbách na rozhovor při kávě a čaji na faru.

Tento příspěvek napsal/a dne 30.04.2018 v rubrice Ohlášky.