Ohlášky – 29.3.2015

Čtení: Sf 3,14-17  |  Text: J 12,12-19  |  Písně: 312, 118, 645, 632, Ž91 se sborem, 309  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka:   |  Účast:

 

Vstupujeme do velikonočního období – shromáždění se budou konat takto:

na Zelený čtvrtek budou bohoslužby se čtením velikonočního příběhu v 18 hodin v kostele.

Na Velký pátek budou bohoslužby s vysluhováním VP v 9 a v 19 hodin.

Na neděli velikonoční se konají bohoslužby s vysluhováním VP v 9 hodin v Pardubicích a ve 13.30 v Horním Jelení.

Pondělí velikonoční – bohoslužby v 9 hodin.

 

Ve středu se koná biblická hodina pro děti a konfirmační příprava, ve čtvrtek v 9,30 pak setkání maminek s dětmi na faře a v 15 hod začínají bohoslužby s VP v Domově pro seniory U Kostelíčka.

 

Sbírka na neděli velikonoční bude určena na hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty. Prosíme, abyste na to pamatovali.

 

Bratři faráři v této době navštěvují členy sboru, kteří se nemohou zúčastnit společných bohoslužeb a vysluhují večeři Páně doma. Kdo byste věděli o někom, kdo si tuto službu přeje, prosíme, sdělte nám to.

 

Přihlašujte se na sborový víkendový pobyt v Evangelickém středisku v Chotěboři, který se bude konat od 8. do 10. května. Napište se na papír vzadu na skle místnosti pro děti.

Chceme strávit pěkné dny ve společenství všech generací. Přihlášky budeme přijímat do neděle 12. dubna. Pobyt se bude konat, pokud se přihlásí alespoň 25 účastníků.

 

K zakoupení jsou připravené společné fotografie, které jste si objednali – vyzvedněte si je a uhraďte jejich cenu u Pavly Queisnerové.

 

Upozorňujeme na sborovou zásilku, která obsahuje podrobný program

Husovských slavností v Praze. Podrobné informace jsou na www stránkách naší církve www.e-cirkev.cz.

 

Obdrželi jsme také pozvánky na jarní pobyty v Herlíkovicích. Kdo o to máte zájem, sledujte www stránky.

 

Vítáme ve shromáždění hosty. Všichni jsme zváni na faru na rozhovor při kávě a čaji.

 

Tento příspěvek napsal/a dne 29.03.2015 v rubrice Ohlášky.