Ohlášky – 29.3.2009

Čtení: Jób 2,11-3,26 | Text: Jób 7,11-21| Písně: 318,51,1-2,5-7, 553,309,312,248 | Kazatel: Ladislav Beneš | Účast: | Sbírka: 1.585,-
Po bohoslužbách se u varhan sejdou zpěváci k nácviku písně na Velikonoce

Dnes odpoledne se v 14:30 koná výroční sborové shromáždění. Pozvání ve Sborovém listě obdrželi všichni členové našeho sboru, kteří jsou zapsáni v obnovené sborové kartotéce. Zprávy o životě sboru obsahuje Sborový list, jako přílohy poslouží finanční zpráva za rok 2008, rozpočet na rok 2009 a návrh staršovstva. Přílohy jsou k odebrání vzadu v kostele.

Dostali jsme smutnou zprávu, že zemřel bratr Pavel Jehlička, bývalý člen našeho sboru, který nyní žil s početnou rodinou v Kanadě. Dožil se 50 let. Pohřební rozloučení se konalo v minulém týdnu v malém kostelíku a na hřbitově nedaleko jeho domova. Dnes při bohoslužbách bude vzpomínka na bratra Jehličku v českém baptistickém sboru v Torontě, kam Jehličkovi rádi a často zajíždí. Pán nechť potěšuje rodinu Jehličkovu a Rychetských.

V minulém týdnu nastoupila do našeho sboru na třítýdenní praxi sestra Martina Slancová, studentka ETF. Přejeme sestře vikářce, aby se jí u nás líbilo a prožila s námi pěkné dny, včetně velikonočních svátků.

Včera se konal v Lysé na Labem volejbalový turnaj- družstvo našeho sboru ve složení Janka Benešová, Tomáš Plch, Pavel Queisner, Pavel Rosa, Ondřej Srb, Jan Trusina a Tomáš Voltr obsadilo 2 místo. Gratulujeme!

Synodní rada informovala sbory o vývoji s penězi, které byly církvi zcizeny. Informaci si můžete přečíst na oranžovém papíru na nástěnce vzadu v kostele.

Děti a konfirmandi se sejdou ve středu v obvyklých hodinách.

Biblická hodina se koná ve čtvrtek v 17:30, poté od 19 hodin se sejde rukodělný kruh.

Mládež má svoje setkání v pátek v 18 hodin.

Zkouška seniorátního pěveckého sboru se koná v sobotu v České Třebové od 9:30.

Příští neděle je nedělí Květnou. Bohoslužby budou pro děti a dospělé.
Bude se konat křest a sbírka při shromáždění bude určena na SF našeho sboru.

Také příští neděli se koná v 17,00 v našem kostele koncert Vysokoškolského uměleckého sboru.
Sborová sestra prosí dobrovolníky, kteří pomohou s pořádkovou službou při koncertě a při zkoušce, která je od 13:30, aby se přihlásili u Pavly Queisnerové.

V minulém týdnu jsme s díky obdrželi dar na potřeby sboru 1.000,- Kč.

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme vás nyní všechny na faru. Káva a čaj jsou připravené. .

Tento příspěvek napsal/a dne 29.03.2009 v rubrice Ohlášky.