Ohlášky – 29.11.2015

Čtení: Iz 40,1-8  |  Text: Mt 21,1-9  |  Písně: 261; 47; Svítá 239; 277; 264; 274; 262,7-8  |  Farář: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 6465,-  |  Účast:170

 

Po bohoslužbách neodcházejte, bude krátká přestávka, můžete si vzít kávu nebo čaj. Asi 15 minut po skončení bohoslužeb bude beseda s Danielem a Danielou Ženatými. Rozhovor povede Pavlína Junová a i ostatní se můžete připojit.

 

Ve 12.00 bude na faře oběd pro ty, kdo se přihlásili a ve 13.30 bude společný přípitek a rozloučení se Ženatými. Děkujeme všem za pomoc při přípravě na tento den, donesení pečiva, přihlášení do služeb apod.

 

V týdnu budeme mít obvyklá setkání a další připomínáme:

ve středu v 9,30 na faře setkání maminek s dětmi

Ve čtvrtek v 15 hodin se konají bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině.

Ve čtvrtek po biblické hodině v 19,15 bude poslední rukodělný kruh s Danielou Ženatou.

Ve středu 2. prosince v 17 hodin se budou konat ve sboru Církve československé husitské bohoslužby smíření v rámci husovských oslav, na které jsme všichni zváni.

V pátek 4. 12. od 18 hod. bude na faře seniorátní setkání mládeže s programem a přespáním. V sobotu bude florbalový turnaj v tělocvičně Gymnázia Mozartova v Polabinách.

 

V sobotu v 18 hodin se bude připravovat dobročinný adventní bazar.

Kdo můžete přijít pomoci, přihlaste se u Pavly Queisnerové. Noste výrobky do bazaru, aby bylo co prodávat. I letos budeme mít výrobky z terapeutické dílny ve věznici…

 

Příští neděli 6. prosince budou bohoslužby pro malé i velké.

 

Odpoledne ve 14.30 bude další přednáška základů teologického vzdělávání laiků na téma Čím je evangelická etika zvláštní? Přednášet bude doc. Jindřich Halama.

 

Za 14 dní, v neděli 13. prosince v 15 hodin bude mít zde v kostele instalaci jáhen Michal Branda.

 

I v letošním adventu chceme připravit vánoční balíčky pro lidi v nouzi a ty, kteří nemají nikoho, kdo by je obdaroval – pro klienty nízkoprahového denního centra, domu na půli cesty, obyvatele azylových domů a psychicky nemocné lidi, kteří žijí v růžovém domě v Domově pro seniory u Kostelíčka.

Letos bude třeba shromáždit 180 balíčků. Oslovili jsme i okolní sbory našeho seniorátu a sbory v ekumeně.

Vzadu na lavici je plakátek s informacemi. Ty z vás, kdo se do této aktivity zapojíte, prosíme, napište se na růžový papír na nástěnce. Děkujeme.

 

Zahajujeme sbírku na vánoční slavnost. Svoje dary můžete odevzdávat u Pavly Q.ueisnerové

 

Vítáme v našem shromáždění všechny hosty, všichni jsme zváni abychom zůstali na besedu a rozhovor.

Poděkování br. faráři Danieli Ženatému a jeho manželce – H. Capoušková, F. Plecháček

– předání dárků, květiny – P. Queisnerová … ;; – slovo br. farář Jiří Doležal

Rozhovor s Ženatými – moderuje Pavlína Junová

Tento příspěvek napsal/a dne 29.11.2015 v rubrice Ohlášky.