Ohlášky – 29.11.2009, 1. neděle adventní

Čtení: Mt 21,1-9 | Text: Za 9,9 | Písně: 260; 47; 273; 277; 397; 442; 690 | Kazatel: Daniel Ženatý | Účast:133/5 | Sbírka: 3.731,-

Ve věku 92 let zemřela sestra Marie Jelínková z Třídy Míru. Pohřební rozloučení se konalo v pátek v krematoriu. Sestra Jelínková bývala pravidelnou účastnicí bohoslužeb, budeme na ni vděčně vzpomínat, i ve stáří byla radostným člověkem.
Včera se konal konvent chrudimského seniorátu. Konvent přijal usnesení, v němž schvaluje naši žádost o zřízení místa 2 faráře našeho sboru. Také přijal usnesení, v němž schvaluje sloučení sboru holického a pardubického. Obě usnesení schválil velkou většinou hlasů. Obě usnesení teď půjdou na květnový synod, který definitivně rozhodne.
Dnes po bohoslužbách otevíráme na faře adventní bazar. Bude otevřen každou adventní neděli do vyprodání. Výtěžek adventního bazaru bude věnován na rekonstrukci sborové místnosti.
Děkujeme všem dárcům za rozmanité zboží- zavařeniny, marmelády, domácí nudle, pletené zboží, keramiku, pečivo, originální obrazy, mapu seniorátu. Děkujeme těm, kteří bazar připravili a kteří jej organizují. Ti všichni věnovali svůj čas, um, suroviny a nápady. Na nás je nyní nakupovat, výtěžek adventního bazaru bude věnován na rekonstrukci sborové místnosti.
Ceny jsou mírné, obsluha příjemná. Proto přijďte nakupovat, třeba i vánoční dárky, všichni jsme zváni.
Dnes naposledy je možno si objednat vánoční zboží z Rolničky a přispět tak na chráněné bydlení klientů tohoto zařízení naší církve.
Prodáváme také knihy – Evangelický kalendář, Na Každý den, bible, zpěvníky, almanach, máme nově knihu od Jiřiny Šiklové Matky po e-mailu, kniha stojí 140,- Další knihy jsou objednány. Naši šikovní mladí prodavači se na Vás těší.
Po bohoslužbách se sejdou účinkující ve vánoční slavnosti vpředu v kostele s Táňou Kusteinovou. Tedy učinkující na vánoční slavnost po bohoslužbách zde.
Dnes odpoledne se konají bohoslužby v Horním Jelení.
V úterý v 18 hodin se sejde staršovstvo.
Děti, konfirmandi, biblická pro dospělé a mládež se sejdou jako obvykle.
Ve čtvrtek v 15 hodin jsou bohoslužby v DS U Kostelíčka, poslouží bratr František Plecháček z Bukovky.
V sobotu v 17 hodin se koná v našem kostele adventní koncert. Plakát s programem najdete na nástěnce-na oranžovém papíře. Varhany budou poprvé znít i s nově nainstalovaným hobojovým rejstříkem, na který jsme s vděčností mnozí finančně přispěli.
Koncert organizuje rodina Rosových, děkujeme. Plakátky s programem koncertu jsou k dispozici, nabídněte je svým známým, pověste na nástěnku v zaměstnání, ve škole
Příští neděli budou bohoslužby pro dospělé a děti, vykonáme sbírku na SF našeho sboru.
Příští neděli odpoledne v 16 hodin se koná v Chrudimi adventní koncert seniorátního pěveckého sboru.
Dnes zahajujeme sbírku na vánoční slavnost. Dary přijímá Pavla Queisnerová.
Sbírku na práci ve sboru v Lozicích jsme minulou neděli ukončili. Vynesla 4.700,-Kč.
Na SF jsme přijali dar 1000,-Kč a 7.000,- dále dar na potřeby sboru 100,- a 743,- Kč.
Za všechny dary děkujeme.

Bratra faráře prosím o další sdělení:

  • informace o vánočních balíčcích do věznice
  • pan Eberhart Orley z Innsbrucku má 70, vzadu list s přáním a podpisy
  • nové www stránky – poděkování Tomáši Voltrovi, poděkování Adolfu Lachmanovi. Užívejte, pište, jsou to naše stránky
  • rozpis letních akcí ve sboru, konkrétní data, kdy co
  • Tedy: letní tábor, o místě se zatím jedná, to jde mimo nás, snad znovu Olešinky, ale termín je dán
  • sborová dovolená na Rujáně v Trentu- jste všichni zváni, už je možno se psát, pozvěte i členy své rodiny kteří nejsou členy sboru
  • brigáda mládež ve Strměchách
  • návštěva mladých lidé z Německa, Brazílie
  • pobyt konfirmandů na Lázech

ještě něco třeba připomenout?

Tento příspěvek napsal/a dne 29.11.2009 v rubrice Ohlášky.