Ohlášky 29. 10. 2017

Čtení: Iz 41, 8-14 Sbírka:
Text: Mt 28, 16-20 Účast:
Písně: 177   33   368   660   635   419
Kazatel: František Plecháček

Milé sestry a milí bratři, vyslechněte sborová oznámení.

Děkujeme bratru faráři Františku Plecháčkovi  za službu při dnešních bohoslužbách.

Dnešní sbírka je celocírkevní a je určena na Jubilejní toleranční dar, který slouží sborům na opravy budov.

V týdnu budou tato shromáždění:

– v úterý 31. 10. ve 14 hodin bude na faře odpolední biblická hodina, kterou připravuje sestra Naděje Mandysová

– ve středu 1. listopadu od 9.30 bude na faře setkání maminek s dětmi a v 15.15 biblická hodina pro děti

– ve čtvrtek v 15.30 budou bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině  a  v 18 hodin – biblická hodina na faře. Po biblické hodině se sejdou zpěváci k nácviku písní na advent a vánoce.

– v pátek v 16.00 hod. bude na faře ekumenické setkání v rámci Světového dne modliteb

– v sobotu od 10 hodin budou mít  na faře svůj program děti – s přespáváním. Prosíme rodiče, aby děti přihlásili do středy – Kristýny Sobotkové, která má tento program na starosti.

Příští neděli 5. listopadu budou bohoslužby pro děti i dospělé. Naším hostem bude farářka Hana Ducho, která bude tuto neděli představena členům sboru jako kandidátka na farářku sboru.  Sbírka tuto neděli bude na stavební fond našeho sboru a do „domečku“ sbírka na podporu práce ve sboru v Lozicích.

Od pátku 3. do neděle 5. listopadu se bude konat v Hradišti seniorátní setkání mládeže.

Naše pastorační pracovnice Pavla Queisnerová je na šestitýdenní praxi ve sboru Reinchenberg u Drážďan. Pavla se hned zapojila do rozmanité činnosti, kterou sbor vykonává. Posílá pozdravy.  Dopis, který napsala si můžete přečíst vzadu v kostele.

Po dobu její nepřítomnosti bude sborová kancelář otevřena vždy ve středu od 8mi do 11 hodin. Se svými záležitostmi se můžete obracet na místokurátorku H. Capouškovou, br. kurátora Pavla Queisnera  i ostatní členy staršovstva.  Na nástěnce jsou telefonní čísla, na která můžete v případě nutnosti volat.

Po bohoslužbách si stále můžete prohlédnut výstavu ke 120. výročí postavení našeho kostela s fotografiemi z minulých i nedávných let, které jsme ještě v průběhu výstavy ještě doplnili. K tomuto výročí jsme vydali nástěnný kalendář na r. 2018 a almanach a nechali vyrobit tašku s vytištěným obrázkem našeho kostela. Vše si můžete koupit po bohoslužbách za 150 Kč u Pavlíny Junové.

Ladislav Dlouhý se na nás obrací s prosbou o pomoc s hledáním bydlení – prosíme vás, pokud byste věděli o možnosti pronájmu malého bytu, sdělte to br. Dlouhému.

Vítáme v našem shromáždění hosty a všichni jsme zváni po bohoslužbách na faru na rozhovor při kávě a čaji.

Tento příspěvek napsal/a dne 31.10.2017 v rubrice Ohlášky.