Ohlášky 29.1.2017

Čtení: Ž 107, 1-2; 23-32  | Text: Mk 4, 35-41  | Písně: 65; 47; 158; 406; 635; 487 | Kazatel: Ladislav Beneš | Sbírka:  1 883,- Kč  | Účast: 63/1

Děkujeme Ladislavu Benešovi za jeho službu při dnešních bohoslužbách.

Ve věku nedožitých 83 let včera zemřel bratr Milan Šíma, obětavý a věrný člen sboru. Bratr Šíma byl presbyterem 8 funkčních období v letech 1963-2004, v letech 1973-2008 sloužil jako varhaník. Vděčně vzpomínáme. Pán Bůh ať potěšuje zarmoucenou rodinu.

Poslední rozloučení s bratrem Šímou proběhne v sobotu 4.2.v 14 hodin v našem kostele.

Kromě obvyklých shromáždění v týdnu –  připomínáme následující:

ve středu od 9.30 setkání maminek s dětmi na faře

Ve čtvrtek v 15.00  bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka

Po biblické hodině se v 19.10 sejde rukodělný kruh.

V neděli 5. února budou bohoslužby pro děti i dospělé

Kdo má zájem o potvrzení darů za rok 2016, pište se na seznam na nástěnce.   Ti, kdo se již přihlásili si mohou potvrzení vyzvednout u Pavly Queisnerové.

Máme k dispozici volná čísla časopisu naší církve Český bratr. Můžete se přihlásit k odběru tohoto časopisu.

Připravujeme výroční sborový dopis. Prosíme ty z vás, kdo píšete příspěvky do dopisu, abyste je odeslali nejpozději do pátku na adresu:  hana.cap zavináč seznam.cz

Stále hledáme pracovníka na úklid našich sborových prostor.  Je to možnost přivýdělku na dohodu o provedení práce – v rozsahu cca 6 hodin týdně (3 hodiny fara, 3 hodiny kostel, tj. cca 2000 Kč měsíčně). Je možné se přihlásit i zvlášť  – buď na úklid kostela nebo fary. Zájemce o tuto práci ať se přihlásí u s. Capouškové.

Pokud se nám nepodaří sehnat nikoho na dohodu o provedení práce, jsou 2 možnosti, jak dál úklid ve sboru zajistit- buď úklid zaplatit a najmout úklidovou agenturu nebo se v úklidu střídat , jak je zvykem v některých sborech.

Pište se prosím do služeb – na vaření kávy a čaje po bohoslužbách, 1. čtení, hlídání dětí apod. Děkujeme.

Vítáme ve shromáždění hosty i domácí a jsme zváni na faru na rozhovor při kávě a čaji.

Tento příspěvek napsal/a dne 30.01.2017 v rubrice Ohlášky.