Ohlášky – 29.1.2012

Čtení: Mt 6,1-4  |  Text: Ex 20,15  |  Písně: 158; 84; 433; 547; 678;700  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 2.357,-  |  Účast: 94/2

 

Zemřela sestra Jaroslava Mrázková, rozloučení se konalo v rodinném kruhu. Pán potěšuj zarmoucené.

V příštím týdnu se na naší faře uskuteční 2 celocírkevní setkání. Ve středu zde budou mít svoji schůzi vedoucí a někteří ředitelé středisek Diakonie naší církve, to bude asi 15 lidí.

A v sobotu se na naší faře sejde šestičlenné předsednictvo synodu. Jsme rádi, že můžeme naše pěkně zrekonstruované prostory nabídnout pro tyto příležitosti. Budeme připravovat pohoštění, prosíme ochotné sestry, aby se přihlásily u Pavly Queisnerové.

Biblická hodina pro děti, pro dospělé i setkání mládeže se budou konat jako obvykle.

Ve čtvrtek v 19 hodin bude mít svoji schůzku rukodělný kruh.

Příští neděli bude shromáždění pro všechny generace. Je to první neděle v měsíci, budeme rovněž konat sbírku na Stavební fond.

Poradní odbor pro práci s laiky našeho seniorátu připravil pro letošní rok cyklus vzdělávání. Vzdělávání je určeno presbyterům i všem dalším zájemcům. První setkání na téma Církev jako společenství – koinonia – se uskuteční v neděli 19. února ve 14.30 hodin na naší faře.

Připravujeme výroční sborový dopis za rok 2011. Prosíme všechny, kdo byli požádáni o příspěvek do tohoto dopisu, aby své příspěvky zaslali Pavle Queisnerové nejpozději do pátku.

Vzadu v kostele si můžete vyzvednout růžové lístečky a napsat na ně svůj názor na provedené úpravy na faře. Lísteček pak můžete odevzdat v kostele, odpovědi budou otištěny ve sborovém listě jakou součást událostí roku 2011.

Prosíme stálé předplatitele Českého bratra a Kostnických jisker, aby zaplatili předplatné na rok 2012.

Zájemci o potvrzení darů za rok 2011 pište se na nástěnce na růžový papír.

Bratr Mach, bývalý člen našeho sboru se v těchto dnech dožívá 80- ti let- vzadu v kostele je připravena gratulace, kdo jej známe i další můžeme ji podepsat . Bratr Mach žije v domově Naděje ve Vysokém Mýtě.

I letos pořádáme letní tábor. Je určen dětem od první třídy do 15- ti let. Je nejen pro děti našeho sboru, ale i jejich přátele a děti ostatních sborů. Členství v církvi není podmínkou. Děti přihlašujte do 13. února.

Vítáme v našem shromáždění všechny hosty a zveme na kávu, čaj a rozhovor na faru.

A nyní předávám slovo bratru faráři …..o farářském kurzu, Val Meziříčí, Provazníková

Tento příspěvek napsal/a dne 29.01.2012 v rubrice Ohlášky.