Ohlášky – 28.9.2014

Čtení: Ž 107,1-9  |  Text: Mk 8,1-9  |  Písně: 166, 67, 441, 417, 627, 486  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka: 2189,-  |  Účast: 68/9 

 

Dnes v 10.45 začínají bohoslužby v Horním Jelení.

Od 19.30 se na faře koná schůzka střední generace.

 

Včera se konalo pohřební rozloučení se sestrou Miloslavou Rychetskou. Děkuji vám všem, kteří jste pomáhali při jeho průběhu. Rodina a další účastníci rozloučení vykonali sbírku, která vynesla 3 200 Kč a je určena na potřeby našeho sboru. Děkujeme!

 

Program v týdnu:

Ve středu od 15 hodin začíná biblická hodina pro děti. V 16 hodin se pak sejdou konfirmandi.

Ve čtvrtek v 15 hodin se konají bohoslužby v DPS u Kostelíčka a v 18 hodin biblická hodina.

Páteční schůzka mládeže je zrušena, protože se od pátku do neděle koná Sjezd (nejen) evangelické mládeže v Kroměříži.

 

Příští neděli 5. října se konají bohoslužby pro malé i velké. Předcházet jim bude pobyt dětí na faře, který začíná v sobotu od 9.30. Děti je třeba přihlásit do středy. Akce se bude konat, pokud se nám přihlásí alespoň 3 děti.

 

Po bohoslužbách bude na faře bratr David Tomáš prezentovat projekt, který nabízí možnost, jak naložit s objektem v Hronovické.

 

Od 17 hodin bude mít na faře přednášku bratr farář Jiří Doležal ke 600. výročí znovuobnovení vysluhování podobojí.

 

Sbírka této neděle je určena na stavební fond.

 

Upozorňujeme na další akce, které se budou konat v říjnu.

Celocírkevní oslavy výročí obnoveného vysluhování podobojí se budou konat v Praze v neděli 12. října. Chceme se těchto oslav také zúčastnit. Plakát je vyvěšen vzadu v kostele.

 

Na neděli 19. října připravujeme sborový den. Bude to neděle díkčinění za úrodu

s vysluhováním svaté večeře Páně. Naším hostem bude farářka Radka Včelná z Jasenné.

Připravíme si také společný oběd a zábavnou benefici.

 

Prosíme Vás, pište se na služby 1. čtení při bohoslužbách, donesení květin na stůl Páně, a vaření kávy a čaje na faře po bohoslužbách.

 

Vítáme ve shromáždění všechny hosty a všichni, hosté i domácí, jsme zváni na faru na kávu a čaj.

 

Tento příspěvek napsal/a dne 28.09.2014 v rubrice Ohlášky.