Ohlášky – 28.8.2016

Čtení: Mk 5,1-20  |  Text: Mk 5,18-20  |  Písně: 158, 66, 368, 421, 632, 419  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka: 1340,-  |  Účast: 51/8

 

 

Dnes od 10:45 budou také bohoslužby v Horním Jelení.

 

Ve čtvrtek 1. září v 15 hodin se konají bohoslužby v domově pro seniory u Kostelíčka.

 

Rovněž ve čtvrtek v 19 hodin bude řádná schůze staršovstva, které se zúčastní i bratr senior Jakub Keller.

 

V sobotu 3. září začíná tradiční podzimní pobyt pro seniory v Evangelickém středisku v Chotěboři, který letos opět organizuje sestra kurátorka Hana Capoušková. Pobytu se zúčastní i několik sester a bratří z našeho sboru jako rekreanti i jako pomocníci. Nedělní bohoslužby a ranní a večerní pobožnosti bude mít tentokrát bratr farář Jiří Doležal. Hostem na pobytu bude církevní kantor Ladislav Moravetz, který bude mít v úterý odpoledne přednášku o novém evangelickém zpěvníku spolu s ukázkami a nácvikem písní.

 

Příští neděli 4. září budou bohoslužby pro všechny malé i velké děti Boží. Při této příležitosti vám představíme učitele nedělní školy.

 

Sbírka příští neděli je celocírkevní a je určena na práci Evangelické akademie.

 

V sobotu 10. září od 9 hodin bude na faře zkouška seniorátního pěveckého sboru.

A v neděli 11. září od 14.30 začíná na faře další přednáška cyklu vzdělávání laiků. Bratr farář Jan Plecháček bude mluvit o církevním zřízení.

 

Od pondělí 5. září bude malířská firma provádět opravy popraskaných stěn pod kruchtou a v místnosti pro děti. Po bohoslužbách příští neděli bude třeba tyto prostory připravit, vyklidit místnost, zakrýt nábytek apod. A po skončení malířských prací bude třeba koncem týdne provést úklid. Prosíme dobrovolníky, aby se hlásili u Pavla Queisnera nebo u Pavly Queisnerové.

 

Uvolnila se místa na zájezd do Herrnhutu, který se bude konat ve dnech 17.-18. září. Kdo byste měli zájem, hlaste se u Pavly Queisnerové.

 

Synodní rada vypisuje výběrové řízení na pozici vedoucího tajemníka/tajemnice ÚCK. Podrobnosti najdete na nástěnce nebo na www stránkách naší církve.

 

Je možné si stále zakoupit CD Barvy baroka za 150,- Kč – vzít si CD v krabici vzadu v kostele a peníze dát do krabice.

 

Vítáme mezi námi hosty a po skončení bohoslužeb jsme všichni zváni na rozhovor při kávě a čaji na faru a farskou zahradu.

 

Tento příspěvek napsal/a dne 28.08.2016 v rubrice Ohlášky.