Ohlášky 28. 4. 2019

Čtení: 1. Petrova 1, 3-9 Sbírka:  
Text:  Jan 20,19-29 Účast:  
Písně: 667, 1.; 214; 604; 346; 621; 489 VP:  
Kazatel: Aleš Rosický      

Děkujeme bratru Rosickému za dnešní službu při bohoslužbách. Bratr Aleš Rosický je vikářem v Praze Vršovicích.

Sbírka na neděli velikonoční, která byla celocírkevní, určená na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty, činila v Pardubicích 5.340,- + 500,- dar, v HJ pak 450,- Celkem 6290,- Děkujeme.

Dnes se koná ve sboru ve Džbánově Seniorátní rodinná neděle pro všechny generace.

V týdnu nás čekají kromě obvyklých tato setkání:

ve čtvrtek:

v 15 hodin bohoslužby v Domově pro seniory Na Dubině,

v 18 hodin biblická hodina, povede br. farář Jiří Doležal,

po biblické hodině se sejde rukodělný kruh.

Příští neděli je první neděle v měsíci, budou bohoslužby pro děti a dospělé, a sbírka na SF našeho sboru.

Dnes končí sbírka na fond Compaternitas – na stavební spoření pro děti zemřelého faráře Aleše Mosteckého. Dar můžete dát do pokladničky vzadu v kostele, proti dokladu, nebo poslat na účet sboru.  Zatím jsme ve sboru vybrali dar ve výši 18.184,- Za všechny dary děkujeme.

            Stále je možné se přihlásit na sborový víkendový pobyt v Chotěboři, který proběhne od pátku 10. května do neděle 12. května. Zájemci pište se na připravený list vzadu na skle místnosti pro děti. 

            V týdnu po velikonocích, zejména v pátek 26. 4. 2019, se konal jarní úklid sborových prostor – v kostele a na faře. Brigády se zúčastnilo celkem 9 bratří a sester, kterým za jejich práci srdečně děkujeme!  Byli to: Lenka Svobodová, Hana Capoušková, Markéta Janouchová, Pavla Queisnerová, Jana Plchová, Hana Benešová, Zdeněk Jelínek, Pavel Kalvach a bratr Klouček. Ještě je třeba nějakou práci dokončit. Pokud se najdou další ochotné osoby, ať se domluví s Hanou Benešovou. 

            Připomínáme, že na neděli 19. května připravujeme sborový den, při kterém chceme společně oslavit 90. narozeniny bratra faráře Jiřího Doležala.  Pro všechny bude připraveno pohoštění. Těšíme se, že budeme moci toto krásné životní jubileum oslavit. 

            Pavla Queisnerová má dnes dovolenou.

            Po bohoslužbách jsme zváni na posezení u kávy a čaje na faře a farské zahradě.

Tento příspěvek napsal/a dne 29.04.2019 v rubrice Ohlášky.