Ohlášky – 28.4.2013

Čtení: Mt 11,25-30  |  Text: Iz 12,1-6  |  Písně: 549; 168; 214; 614; 172 ze Svítá; 67,3  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka:  |  Účast:  |

 

Od pátku probíhá v našem sboru Sjezd mládeže Chrudimského a Hradeckého seniorátu. Vítáme všechny účastníky a doufáme, že se jim u nás líbilo a děkujeme těm, kdo celé setkání pečlivě připravili.

Děkujeme všem Vám, kteří jste upekli a donesli pečivo

 

Dnes v 10.45 hod. se konají bohoslužby v kazatelské stanici v Horním Jelení.

Rovněž dnes, v 19,30 hodin se sejde na faře střední generace.

Ve středu je státní svátek, biblická pro děti se konat nebude.

Ve čtvrtek v 15.00 budou bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka, poslouží bratr farář Jiří Doležal. A ve čtvrtek v 18 hod biblická pro dospělé, v 19,00 se sejde rukodělný kruh. V pátek pak v 18 mládež.

 

Příští neděli je první neděle v měsíci, naše shromáždění bude pro děti i dospělé, a budeme také slavit svátost křtu, pokřtěn bude Filip Svoboda ze Starého Hradiště. Při jeho křtu zde bude spolu s našim panem farářem i katolický pan farář Josef Glogar.

A také zde budeme mít příští neděli hosty, skupinu Keep Smiling Gospel z Orlové. Hosté zazpívají při našich bohoslužbách a odpoledne budou mít koncert v Husově sboru. Plakátek je vzadu na nástěnce.

 

Od čtvrtka za týden, 9. Května, bude svátek Nanebevstoupení Páně, bohoslužby budou zde v kostele v 18.00

 

V pátek 24. května bude Noc kostelů. I my chystáme program pro veřejnost, přijďte, přiveďte své sousedy a známé.

 

Odbor pro práci s dětmi našeho seniorátu připravuje Seniorátní den rodiny, na sobotu 25. května v Čáslavi od 9.30 hodin. Je připraven zajímavý program pro všechny generace. Hostem bude náš celocírkevní kantor Ladislav Moravetz.

 

Prosíme, pamatujte na tyto akce a podpořte je svou účastí.

 

I v letošním roce se bude od 31. srpna do 7. září konat Podzimní pobyt pro seniory v Chotěboři. Pozvánku s instrukcemi si můžete vzít vzadu v kostele. Přihlášky přijímá kurátorka Hana Capoušková.

 

V uplynulém týdnu jsme dostali finanční dar k ročnímu výročí úmrtí bratra Jana Nováka. Děkujeme.

 

Vítáme ve shromáždění všechny hosty, zveme na rozhovor při kávě a čaji na faru.

A ještě přidá ohlášení bratr farář a zástupce mládeže

 

 

Víno z Nosislavi – minulou neděli v Nosislavi historický čin – základní kámen Chráněného bydlení. Stavba Diakonie především, také celé církve, sboru, seniorátu, kraje.

Sbor v Nosislavi má podpůrnou akci jak získat finanční prostředky – prodává skvělé víno místních vinařů. A kdo koupí jednu láhev, věnuje cca 100 Kč na stavbu domu. Přivezl jsem zatím 60 lahví, pokud bude víno chutnat, přivezeme další. Víno po bohoslužbách v altánu na zahradě bude prodávat – Josef Ženatý, můžete je koupit dnes i příští neděle, pokud bude.

 

 

Tento příspěvek napsal/a dne 28.04.2013 v rubrice Ohlášky.