Ohlášky – 28.3.2010

Čtení: Jan 12,12-19  |  Text: Žd 12,1-3  |  Písně: 312; 8; 321; 602; 611; 311,7|  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Účast: 122  |  Sbírka: 2.405,- 

V sobotu 20. března zde bylo požehnáno manželství Lukáše a Kateřiny Nechvátalových.

 

V pátek se konala první letošní brigáda na farské zahradě. Děkujeme všem, kteří se jí zúčastnili.

 

Ti, kdo pojedou vlakem do Prahy na výstavu „Umění české reformace“ mají sraz v 11hodin na nádraží. Nekupujte jízdenku jednotlivě, pojedeme na levnější skupinovou jízdenku. Nejsme nijak omezeni, kdo přijde, pojede, nejsme nijak organizovaní.

 

Dnes v 17.00 se koná v našem kostele Velikonoční koncert, učinkuje Vysokoškolský umělecký soubor.

 

Děti a konfirmandi se sejdou ve středu jako obvykle.

 

Na Zelený čtvrtek se zde v kostele konají pašijní bohoslužby v 17:30.

 

Na Velký pátek jsou bohoslužby v 9 hodin a večerní v 19.00 hodin. Bude vysluhována večeře Páně.

 

Sbírka příští neděle bude věnována na Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty. Letos bude sbírka věnována na podporu sborům, které požádaly o přidělení státních dotací na zateplení budov. Podpora bude pomocí při úhradě jejich finanční spoluúčasti.

 

Informace o kurzech, seminářích, letních pobytech pro malé i velké, nabídka diakonie se službami pro slabozraké , poptávka po lékaři, fyzioterapeutovi a dobrovolnících pro letní tábory k dětem s postižením a další jsou vytištěny na zelených papírech na nástěnce. Zde v kostele i na faře.

 

Na sobotu 10.4. připravuje hospodářská komise jarní brigádu. Začátek bude v 9:00 na faře.

Provedeme úklid sborových prostor po zimě a nutné práce na zahradě. Mj také – zarovnání hřiště po vykopané třešni a osetí trávou, nátěr palisády, umístění čerpadla do studny, v kostele nátěr podlahy. V přízemí fary umytí oken a dveří a vyprání záclon.

Okna je možno umývat i v průběhu týdne po Velikonocích, stejně tak i vzít domů záclony a závěsy na vyprání.

Kdo můžete na brigádu přijít, prosíme napište se na papír na nástěnce.

 

V neděli 11. dubna v 17.00 pořádáme zde v kostele koncert, na varhany bude hrát Radka Piskačová, na housle Daniel Rumler. Srdečně zveme, přijďte.

 

S poděkováním a vděčností jsme přijali dary na SF 2.000,- , 1.200,- a 300,-

a dary na potřeby sboru 1.00,- a 1.000, u příležitosti křtu 1500,- u příležitosti požehnání sńatku 1.500 Kč.

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme na kávu a čaj na faru.

Prosím bratra faráře o další oznámení (Trent, křest ve věznici)

Tento příspěvek napsal/a dne 28.03.2010 v rubrice Ohlášky.