Ohlášky – 28.2.2010

Čtení: Mt 15,21-26  |  Text: Ř 5,1-5  |  Písně: 320; 143; 689; 309; 671; 250  |   Kazatel: Daniel Ženatý  |  Účast: 91/1  |  Sbírka:2.211,-

Dnes odpoledne se v Horním Jelení konají bohoslužby holického sboru.

 

Dnes večer se v 19,30 sejde na faře střední generace. O svém povolání bude vyprávět sestra Dagmar Krátká.

 

V úterý v 18 hodin se sejde na faře staršovstvo.

 

Konfirmandi mají svoje setkání ve středu v 15 hodin, děti také ve středu v 16 hodin.

 

Biblická hodina se koná ve čtvrtek v 17 hodin.

A v 19,00 schůzka rukodělného kruhu

 

V pátek v 16 hodin se na katolické faře v Kostelní ulici koná ekumenické shromáždění při příležitosti Světového dne modliteb. Jde o každoroční akci, která se uskutečňuje v jeden den po celém světě. Program letos připravily ženy z afrického Kamerunu. Jste všichni srdečně zváni, muži, ženy, mladí, starší a nejstarší. Po shromáždění se chceme zdržet při malém občerstvení, prosíme vás o drobné pečivo, které můžete přinést před shromážděním na katolickou faru. Předem vám děkujeme.

 

Mládež se sejde v pátek v 18 hodin.

 

Příští neděli budou bohoslužby pro dospělé a děti, vykonáme sbírku na SF našeho sboru.

 

Příští neděli odpoledne ve 14:30 se na naší faře koná okrsková presbyterní konference. Téma konference: „Kázání ve společenství sboru“. Konference je určena presbyterům i všem dalším zájemcům. Také při této příležitosti vás prosíme o drobné pečivo na občerstvení, protože očekáváme hosty z okolních sborů seniorátu. Děkujeme.

 

Před týdnem jsme vykonali sbírku na tiskový fond. Vynesla 2.610,- Kč. Všem vám děkujeme.

 

Při pohřbu bratra Zdeňka Jelínka jsme s vděčností a poděkováním od rodiny Jelínkovy obdrželi dar 5.000 a 3.000,-

na potřeby sboru.

 

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme na faru na kávu a čaj.

Tento příspěvek napsal/a dne 28.02.2010 v rubrice Ohlášky.