Ohlášky 28.11.2021

Čtení:Iz 51, 4-11Sbírka:
Text:Mt 24,36-46  Účast:
Písně:276, 273, 368, 651, 422VP:
KazatelHana Capoušková, čtené 

Děkujeme s. Haně Capouškové, že se ochotně ujala dnešní služby.  A děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb. S. farářka je nemocná. Večeři Páně jsme přesunuli na příští neděli. Děkujeme za pochopení.

Po skončení bohoslužeb budou děti nacvičovat hru na vánoční slavnost. Kdo jste se s dětmi přihlásili, zůstaňte, prosím, zde v kostele.

Sbírka z dnešní neděle je určena pro partnerský sbor v Lozicích.

Dnes v 11 hodin se konají bohoslužby v Horním Jelení.

Příští týden se uskuteční následující setkání:

– v úterý odpolední biblická hodina ve 14 hodin

-ve čtvrtek v 15 bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka

-v pátek v 15 hodin Réva, biblická hodina pro děti a v 16 hodin konfirmační příprava

-na následující adventní čtvrtky jsme pro vás připravili cyklus setkání s názvem Poklady pardubického sboru. Jedná se o moderované rozhovory s několika zástupci nejstarší generace z našeho sboru. Budeme si povídat o životě, síle společenství, moudrosti bible, odpovědnosti i třeba o pečení cukroví. K těmto setkáním se budete moct připojit každý čtvrtek v 18 hodin online, odkaz vždy rozešleme mailem.

 Na závěr roku vždy konáme kromě již zmíněné sbírky na partnerský sbor v Lozicích i sbírku na kmotrovství pro Jaroslavu Žuň. Své příspěvky můžete posílat na sborový účet s poznámkou pro koho jsou určené, nebo dávat do pokladničky vzadu v kostele. Děkujeme.

Prosíme dobrovolníky, kteří roznáší sborový dopis, aby si ho vyzvedli vzadu v kostele.

U sborové asistentky si  můžete koupit příručku Na každý den a Evangelický kalendář, oba jsou za cenu 150 kč.

I letos připravujeme vánoční balíčky pro lidi v nouzi a bez domova. Balíčky můžete připravit jako minulé roky a přinést do kostela nebo na faru do úterý 14.12., nebo můžete věnovat finanční částku a my balíčky uděláme za vás. Bližší informace podá Hana Capoušková.

S blížící se zimou se v našem městě i v okolí kostela vyskytují lidé, kteří požadují peníze či jiné dary jako pomoc v nouzi. Pouhé darování peněz však problémy těchto lidí nevyřeší, naopak spíše zhorší. Může v nich vyvolat závislost na darujících a snížit zájem o skutečné řešení své situace. Staršovstvo nedoporučuje darovat peníze či jiné dary těmto lidem, ale je samozřejmě věcí každého, jak se rozhodne. V našem městě je řada organizací, které lidem bez přístřeší profesionálně pomáhají. Prosíme, odkazujte na jejich pomoc, případně tyto organizace podpořte. Bližší informace najdete na letáku u vchodu, na nástěnce a na webu.

Tento příspěvek napsal/a dne 29.11.2021 v rubrice Ohlášky.