Ohlášky – 28.11.2010

Čtení: Mt 21,1-9|  Text: 2 Sam 16  |  Písně: 269; 96;262; 267; 442; 443; 663  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Účast: 108  |  Sbírka: 2.685,-

 

v úterý se v našem sboru konalo celocírkevní setkání pastoračních pracovnic naší církve. Bylo jich 13, děkujeme všem, kdo jste připravili vlídné a na pohoštění bohaté prostředí.

 

včera se v našem kostele konala svatba paní Vlasty Vargové a pana Evžena Panovského.

 

  • dnes se pro vás otevírá na faře náš adventní bazar. Výtěžek bude určen na stavební fond našeho sboru

  • dnes v 10.45 se konají bohoslužby v kazatelské stanici Horní Jelení

  • večer v 19.30 se sejde střední generace

 

  • zítra v 17.00 jsme zváni do kostela sv Jana na přednášku Václava Malého o Situaci křesťanů v Íráku.

  • ve čtvrtek se konají bohoslužby v DD pro seniory u kostelíčka, poslouží bratr Luboš Branda z Bratrské jednoty baptistů.

  • ostatní shromáždění v týdnu se konají jako obvykle

 

Příští sobotu se v našem sboru sejde výroční shromáždění Diakonie naší církve. Při pohoštění pomůže mládež našeho sboru. Není třeba nic péct ani chystat, co bude potřeba koupíme.

Příští neděli bude v našem sboru kázat bratr farář Jiří Doležal. Náš bratr farář Ženatý bude na sborovém dni v Brandýse nad Labem.

Příští neděli se v 17 hod uskuteční v našem kostele Adventní koncert, zvou s na něj umělci Radka Piskačová, Jan Kučera, Radka Hanousková a Daria Rosová ml. Přijďte, pozvěte své známé.

Máme nový sborový nástěnný kalendář na rok 2011.

Jednotlivé měsíce jsou doprovázeny fotkami ze sborového života.

Kalendář je k dispozici vzadu v kostele vlevo a stojí 160,- Kč.

 

Kdo jste se rozhodli přihlásit se jako noví odběratelé českého bratra – napište se vzadu na papír na skle.

 

I letos chystáme vánoční balíčky pro odsouzené v pardubické věznici. Informace o tom, co mají balíčky obsahovat jsou na barevných papírech vzadu.

Na nástěnce je list, napište prosím své jméno a kolik balíčků jste ochotni připravit.

 

Sbírka na Jubilejní toleranční dar činila minulou neděli 2.434,-

 

Dary které jsme v uplynulém týdnu s poděkováním a vděčností přijali –

  • Na stavební fond 3 krát dar 1.000,-

  • na potřeby sboru dar 1.000,-

  • na potřeby sboru dar při včerejší svatbě 5.000 Kč.

 

 

Vítáme všechny hosty v našem shromáždění a zveme na kávu a čaj a bazar na faru.

Tento příspěvek napsal/a dne 28.11.2010 v rubrice Ohlášky.