Ohlášky 28. 10. 2018

Čtení: Lk 17, 11-19 Sbírka:
Text: Žalm 100 Účast:
Písně: 550(1), 118(1-5.8), 158, 613, 171, 489; VP 462, 397
Kazatel: Hana Ducho

 

Dnes je neděle Díkčinění. Děkujeme všem za donesené plody a dary země, které jsme mohli mít na očích a za ně děkovat.

Dnešní sbírka je celocírkevní a je určená na sociální a charitativní pomoc.

Po bohoslužbách nemusíte nikam spěchat. Budeme zde v kostele promítat fotky ze sborových akcí a setkání z léta. Uděláme jen 10 minutovou přestávku, kdy si vpředu v kostele budete moci vzít kávu a čaj, služba mezitím nachystá vše potřebné k promítání.  Až vše v kostele skončí, bude na faře možnost jednoduchého oběda – těstoviny s omáčkou a sýrem. Jste zváni.

Synodní rada ČCE posílá dopis jako výraz poděkování za naši práci během 100 letých oslav církve – přečíst

Dále zacitujeme z dopisu ke 100. výročí vzniku Československé republiky – přečíst úryvek

Blíží se Vánoce a s tím i nacvičování na vánoční slavnost. Prosíme Pavlínu Júnovou, aby řekl, co je třeba. – PJ

Minulou neděli se v Ústí nad Labem konala ordinace šesti nových kazatelů. Radujeme se z toho a přejeme jim hojnost Božího požehnání a dary Ducha svatého.

Jsme zváni na instalaci naší bývalé vikářky Marie Jüptner Medkové. Slavnost se bude konat příští neděli 4. 11. 2018 v 15 hodin ve sboru Předhradí. Vzadu je připraveno přání, které můžete podepsat. Kdo byste rád na instalaci jel, hlaste se u farářky Hany Ducho.

Ještě dnes je možno podepsat gratulaci k narození Daniela Fella, syna našeho bývalého Jean- Nicolas Fella.

V týdnu se konají následující shromáždění, kromě nich připomínáme

  • ve středu v 18,30 se sejde staršovstvo k supervizi.
  • ve čtvrtek v 15 hodin bohoslužby v Domově na Dubině
    • v 18 hodin biblická hodina, vede Jiří Doelžal
    • rukodělný kruh se nesejde
    • učitelé NŠ jedou v sobotu na seminář do Brna.

 

Sestra farářka má od 1. 11 do 7. 11. dovolenou, v případě pohřbu ji zastupuje František Plecháček. Pastorační pracovnice má dovolenou ve čtvrtek 1. 11.

Do poloviny listopadu pokračuje sbírka na pomoc postiženým v Indonésii. Své dary můžete odevzdávat do pokladničky- domečku vzadu v kostele nebo proti dokladu u Pavly Q.

Prosím, pište se na služby vaření kávy a čaje, 1. čtení, a přípravy květin. Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj, která se dnes podává zde v kostele.

Tento příspěvek napsal/a dne 01.11.2018 v rubrice Ohlášky.