Ohlášky – 28.10.2012

Čtení: Dt 23,25-26; 24,19-22  |  Text: Mk 2,23-28  |  Písně: 163, 99, 433, 355, 702, 649  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka: 3.557,-  |  Účast:   75/3  |

 

Včera se konal v Praze, v kostele U Salvátora pohřeb sestry farářky Ireny Škeříkové, která zemřela ve věku 54 let.

 

Sbírka minulou neděli pro sociální a charitativní činnost církve vynesla v našem sboru 3.716,- Kč.

 

Výnos benefice na kmotrovství při sborovém dnu činil 10.070,– Kč. Děkujeme všem, kdo jste se připojili. Dary je možno odevzdávat i nadále.

 

Dnes 28. října je státní svátek. V našem kostele se bude konat v 18 hodin varhanní koncert. Na varhany bude hrát Petr Vacek, na hoboj Anna Škreptáčková. Přijďte a přiveďte své známé.

Dnes v 19.30 hodin se na faře koná schůzka střední generace. Představí se František Plecháček, rozhovor s ním o různých tématech týkajících se života sboru.

Rovněž dnes ve 14 hodin odpoledne bude ve sboru v Brandýse nad Orlicí instalace bratra faráře Hynka Schustera.

 

V týdnu se budou konat tato shromáždění:

Ve středu ve 14.45 na faře biblická hodina pro děti.

Ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka. Sloužit bude br. Tabačan z Církve bratrské.

V 17.00 hodin biblická hodina pro dospělé na faře. A v 19 hodin bude rukodělný kruh.

Schůzka konfirmandů bude v pátek ve 14:30 hodin.

Mládež se v pátek sejde v 18:00.

 

Bratr farář Daniel Ženatý a pastorační pracovnice Pavla Queisnerová se v pondělí a úterý zúčastní semináře pro pastorační pracovníky ve Valašském Meziříčí.

 

V pátek 9. listopadu od 16 hodin se na naší faře uskuteční podzimní ekumenické setkání. Světového dne modliteb.

V sobotu 10. listopadu bude zasedat konvent Chrudimského seniorátu.

 

Na sobotu 10. listopadu chystáme podzimní brigádu. Kdo byste mohl přijít, napište se prosím na nástěnce na papír, abychom věděli, kolik práce a obědů máme přichystat.

 

Vánoce se blíží, chystáme vánoční hru. Kdo byste chtěli učinkovat, napište se dnes nebo příští neděli na zelený papír na skle na místnosti pro děti. Prosím, vezměte výzvu vážně, neotálejte, pro ty kdo hru připravují je nezbytné vědět, pro kolik lidí!

 

Tento příspěvek napsal/a dne 28.10.2012 v rubrice Ohlášky.