Ohlášky – 27.9.2015

Čtení: Ef 4,7-16  |  Text: Ef 4,15-16  |  Písně: 163, 47, 675, 398, 678, 419  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka: 2.259,-  |  Učast:

 

Dnes od 10.45 budou také bohoslužby v Horním Jelení.

Schůzka střední generace se dnes večer nekoná.

Děkujeme všem, kdo zorganizovali a podpořili sbírku potřebných věcí pro uprchlíky v Bělé pod Bezdězem. Bylo výborné, že se podařilo věci roztřídit, a proto mohly být ihned využity a předány do centra pro uprchlíky. Jsme rádi, že akce probíhala ve spolupráci se členy hudební skupiny Vypsaná fixa, kteří dodali auto a věci odvezli a předali.

Bratr farář Daniel Ženatý dnes slouží na sborovém dni v Jablůnce na Valašsku.

Včera měli na Košumberku svatbu Josef Ženatý a Nikol Válová. Oddával je bratr farář Ondřej Zikmund z Kutné Hory.

v příštím týdnu budeme mít tato setkání:

v úterý od 19.15 bude mimořádná schůze staršovstva

ve středu v 15 hodin biblická hodina pro děti a konfirmační cvičení

ve čtvrtek v 15 hodin bohoslužby v DPS u Kostelíčka, v 18 hodin biblická hodina

a od 19 hodin se sejde rukodělný kruh

Schůzka mládeže v pátek nebude, protože začíná celocírkevní sjezd mládeže v Litoměřicích.

V sobotu 3. října se na faře sejdou děti. Budou mít celodenní program s přespáváním a pokračováním v neděli. Program připravují učitelé nedělní školy – děti budou mít na starosti Pavla Queisnerová se Zuzkou Capouškovou i dalšími pomocníky. Je potřeba děti přihlásit do středy.

Příští neděli budeme mít sborový den. Je to také neděle díkůčinění, bude vysluhována svatá večeře Páně. Program sborového dne je v pozvánce, kterou jste všichni obdrželi. Po bohoslužbách budou obrázky z prázdninových akcí a beseda – jak dál v našem sboru s anketou.

Odpoledne od 14 hodin – bude v kostele Literární pásmo s hudbou a divadelními prvky – Jan Hus – mučedník nebo oběť herce Jana Potměšila. Plakátky jsou vzadu v kostele. Prosíme, pozvěte své okolí. – Pro malé děti je připravena pohádka.

Přineste prosíme výpěstky ze zahrad, ovoce a zeleninu… Narovnáme je kolem stolu Páně, abychom při bohoslužbách díkčinění za úrodu měli na očích, co všechno dostáváme a za co můžeme být vděčni.

Prosíme, přihlaste se na společný oběd. Potřebujeme vědět, pro kolik lidí oběd přichystat. Cena oběda je 50,- Kč

Přihlaste se také na pomoc při vaření oběda a na služby při sborovém dnu. A prosíme o donesení pečiva ke kávě po obědě. Přihlásit na oběd a k pomoci o sborovém dnu se můžete na oranžové papíry na nástěnce vzadu v kostele.

Naléhavě prosíme, zapisujte se na služby prvního čtení, přípravy květin a na vaření kávy a čaje.

V těchto službách se střídají stále stejní lidé, bude dobré, když se do těchto služeb zapojí také někdo nový …

Pozvánka rukodělného kruhu:

Zveme všechny kreativní zájemce, kteří chtějí vytvořit něco hezkého a užitečného, na rukodělný kruh. Poprvé po prázdninách se sejdeme ve čtvrtek 1. října v 19 hodin na faře. Nenáročné tvoření a přátelské posezení směřuje hlavně k přípravě adventního bazaru. Přijďte, nepotřebujete nic víc než své ruce, případně brýle.

Zájemci o odvoz na sjezd mládeže v Litoměřicích, který se koná příští víkend, hlaste se prosím u bratra Michala Brandy.

Vítáme ve shromáždění hosty a všichni jsme zváni na faru na rozhovor při kávě a čaji.

Tento příspěvek napsal/a dne 27.09.2015 v rubrice Ohlášky.