Ohlášky – 27.9.2009

Čtení: Ž 25 | Text: L 7,11-17 | Písně: 549; 92; 642; 404; 637; 485 | Kazatel: Daniel Ženatý | Účast: | Sbírka: 1.825,-
Sbírka při dnešních bohoslužbách je celocírkevní a je určena pro Fond křesťanské služby při synodní radě. Z tohoto fondu se poskytuje finanční výpomoc formou příspěvků, darů, bezúročných i úročených půjček. V roce 2008 vynesla sbírka za celou církev téměř 360 tisíc Kč.

Dnes odpoledne se konají bohoslužby v Horním Jelení.

Mládež je tento víkend na celocírkevním sjezdu nejen evangelické mládeže, který se koná v Kolíně.

Ve středu se sejdou na faře děti ke své biblické hodině. Zveme všechny děti od 2. třídy. Ty které máme v kartotéce jsme pozvali dopisem.

Rovněž ve středu se sejdou noví konfirmandi. Zveme všechny děti narozené v srpnu 1996 a starší. Také ony obdržely pozvánku.

Ve čtvrtek v 17 hodin se koná biblická hodina na faře. Pokračujeme ve výkladu knihy 1.Samuelovy.

Ve čtvrtek v 19 hodin se koná rukodělný kruh.

V pátek bude v Hořicích svatba Aničky Rosové a Adama Ryšky. Přejeme jim Boží milost pro jejich společný život.

Mládež se sejde v pátek v 18 hodin.

V sobotu se v našem sboru uskuteční „Seniorátní setkání nad Biblí“. Začátek v 9 hodin na faře. Hostem bude děkan ETF Martin Prudký. Téma setkání „O Hospodinu, Bohu Izraele podle Desatera“. Jste všichni zváni.
Na toto setkání chceme připravit drobné pohoštění, Kdo můžete, prosíme, přineste pečivo na faru, stačí v sobotu ráno.

Příští neděli – první v měsíci – budou bohoslužby pro dospělé a děti. Vykonáme také sbírku na SF našeho sboru.

V neděli 11.10., tedy za 14 dní, svolává staršovstvo sboru mimořádné sborové shromáždění. Bude mít jeden bod programu – návrh na sloučení sboru pardubického a sboru holického. Písemnou pozvánku včas obdržíte.

Prosíme váš, muže i ženy, kdo jste ochotni připravit v neděli kávu a čaj pro naše neformální setkávání po bohoslužbách, napište se vzadu na nástěnce na papír. Prosíme, vezměte to vážně!

Dary které jsme minulý týden s poděkováním a vděčností přijali:
dar na potřeby sboru 1.000 Kč
dar na stavební fond 2.000 Kč

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme vás na kávu a čaj na faru a na zahradu.

Tento příspěvek napsal/a dne 27.09.2009 v rubrice Ohlášky.