Ohlášky 27. 6. 2021

Čtení:  Mt 19,13-15 Sbírka:  
Text: Gn 18,1-15 Účast:  
Písně:  638, 551, 681, 635,163  VP:  
Kazatel: Hana Ducho   

Dnešní sbírka je mimořádná, připojujeme se ke sbírce, kterou vyhlásila Diakonie a synodní rada ČCE. Je určena na pomoc lidem postiženým tornádem na jihu Moravy. Sbírka bude v našem sboru pokračovat i následující 2 neděle – příspěvky můžete dávat do domečku vzadu v kostele nebo posílat na sborový účet s poznámkou “tornádo”. K dnešnímu dni je vybráno přes 9 milionu korun.  

Od 11 hodin se konají bohoslužby v Horním Jelení.  

V pondělí 21. 6. ve věku 93 let zemřela sestra Marta Tefrová. Rozloučení se bude konat v sobotu 17. 7. od 14 hodin zde v kostele. Sestra Tefrová pracovala v našem sboru jako sborová sestra 19 let a byla také 36 let členkou staršovstva. Pán nechť potěší zarmoucenou rodinu.  

Ve čtvrtek 1. 7. od 15 hodin se konají bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka.   

Příští neděli 4. 7. budou v našem sboru pokřtěny Laura Ammer a Adéla Pácalová.   

Sborová asistentka má od 1. do 5. 7. dovolenou, kancelář bude zavřena, v případě potřeby kontaktujte s. farářku. S. farářka má dovolenou od 5. do 11. 7. v případě pohřbu ji zastoupí b. f. František Plecháček z Bukovky. Rozpis dovolených i zástupů v době dovolených visí na nástěnce.  

Ještě přijměte informaci ohledně pořadu bohoslužeb v této době. Jak jste si všimli, zpíváme nyní pouze 4 písně a bohoslužby jsou rámováni hudebním preludiem a postludiem. Tuto změnu jsme zavedli kvůli zákazu společného zpěvu a nutnosti zpívat s respirátory. Jelikož se smí i nadále zpívat pouze s respirátory, tak tento pořad ještě ponecháme, jak je, až do doby, kdy budou pro společný zpěv lepší podmínky.   

Ve čtvrtek se na zahradě konala Zahradní slavnost k ukončení školního roku. Děkujeme všem, kdo se na přípravě slavnosti podíleli.  

Přejeme všem pěkné prázdniny, dostatek odpočinku při dovolených a Boží ochranu na cestách.  

Tento příspěvek napsal/a dne 27.06.2021 v rubrice Ohlášky.