Ohlášky 27. 5. 2018

Čtení: Sbírka:
Text: Účast:
Písně:
Kazatel: Michal Branda

Děkujeme bratru Michalu Brandovi za službu při dnešních bohoslužbách. V 11 hodin začínají bohoslužby v kazatelské stanici v Horním Jelení.

Celocírkevní sbírka z minulé neděle určená na Diakonii činila v našem sboru 2 740 Kč a 500 Kč dar. Děkujeme.

V pátek proběhla noc kostelů. Staršovstvo letos pověřilo přípravou tým a uvolnilo finanční prostředky na propagaci a honoráře. O průběhu a úspěchu akce dále slovy organizátorů – text dodá Filip Jun ku přečtení

Včera se v našem v našem kostele konala svatba – oddání byli Nikola Schmiederová a Zdeněk Braborec.

Do konce měsíce můžete odevzdat dar do celocírkevní sbírky na Jeronýmovu jednotu. Výtěžek této sbírky je určen na stavební práce ve sborech. Sbory prostředky získají formou půjčky nebo daru. Náš sbor několikrát dostal dar, a čerpal půjčku. Prosím věnujte této sbírce pozornost, aby i v ostatních sborech mohly probíhat nutné rekonstrukce a stavební práce. Vzadu v kostele na zesilovacím zařízení je pokladna, do které můžete odevzdávat své dary. Dar můžete odevzdat také proti podpisu u Pavly Queisnerové nebo poslat na sborový účet.

Obrátila se na nás s prosbou křesťanská škola NOE. Škola shání od září asistenta pedagoga v 6. třídě, s úvazkem 20 hodin týdně, denně 8.00 – 12.00 hodin, a mzdou 8 200 Kč/měsíčně. Nutná kvalifikace je pedagogické vzdělání jakéhokoliv směru nebo maturita a kurz pro asistenty pedagoga. Budete-li mít někdo zájem nebo víte o někom, kdo by se mohl o toto místo ucházet, obraťte se na pastorační pracovnici, která Vám zprostředkuje kontakty..

V týdnu se budou konat obvyklá shromáždění, kromě nich připomínáme:

– ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině,

– v sobotu program pro děti – budou-li přihlášené alespoň 3 děti.

Letošní pobyt pro seniory v Evangelickém středisku v Chotěboři se bude konat od soboty 1. září do soboty 8. září 2018. Přihlášky přijímá Hana Capoušková. Pozvánku s informacemi si můžete vyzvednout vzadu v kostele.

Prosíme, pište se na služby vaření kávy a čaje po bohoslužbách, přípravu květin a na 1. čtení. Děkujeme. Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj na faře.

Tento příspěvek napsal/a dne 28.05.2018 v rubrice Kázání.